0

ASYA HUN DEVLETİ MÖ 318 / MS 150

– Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. – Orhun ve Selenga Irmakları arasında yaşamıştır. – İlk hakanları Teoman ve Mete Han’dır. – Türk devlet geleneğinin temelini atmışlardır. – Kavimler göçünü başlatmışlardır.

0

AVRUPA HUN DEVLETİ 375 / 469

– Kavimler göçüne neden oldu. – Macaristan’da hakimiyet kurdu. Başkenti Budapeşte’dir. – Atilla en güçlü hükümdarıdır. – Bizans ile yapılan Margus Barışı ile ekonomik güce ulaştılar. – Doğu Roma, Batı Roma ve İtalya’ya seferler...

0

GÖKTÜRKLER 552 / 658

– Tarihte Türk adını kullanan ilk devlettir. – 552 yılında Bumin Kağan önderliğinde Avarlar’dan bağımsızlıklarını elde ettiler. – Orta Asya’da kurulan en büyük Türk devletidir. – Bizans, Sasani ve Akhunlar ile siyasî ilişkiler h-kurdular....

0

UYGURLAR 745 / 840

– Devletin kurucusu Kutluk Kül Bilgi Kağan’dır. – Yerleşik düzene geçen ilk Türk devletidir. – Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. – Mani, buda ve zerdüşt dinlerinden etkilenmişlerdir. – Uygur Alfabesini kullanmışlardır. – Çinlilerden kağıt ve...

0

AVARLAR 558 / 805

– 552’de Göktürk Devleti’nin kurulmasıyla batıya doğru ilerlemeye başlamışlardır. – 558’de Sabar Devleti’ni yıktılar. – 567’de Macaristan’a egemen oldular. – 626’da İstanbul’u kuşattılar. – 803’te Bulgarlar tarafından yıkıldılar.

0

BULGARLAR 630

– Avar ve Göktürk egemenliğinde yaşamışlardır. – VII. Yy da bağımsızlıklarını elde ettiler. – 643’de Hazarlar tarafından yıkılmışlardır. – 679’da Tuna Bulgar Devleti’ni kurdular. – IX. Yy da Hıristiyanlaşarak ve Slavlaşarak benliklerini yitirdiler.

0

HAZARLAR

– Avrupa’da kurulan Türk devletleri arasında en köklü ve en uzun ömürlü olanıdır. – Yahudi dinini seçmişlerdir. – X. yy da Rus prensleri tarafından yıkılmışlardır.

0

MACARLAR

– IX. yy da Peçenekler tarafından batıya itilmişlerdir. – 896’da bu günkü Macaristan’a geldiler. – 1000 yılında Katolik mezhebini benimseyerek Hıristiyanlaştılar.

0

PEÇENEKLER

– Hiçbir zaman devlet olamamışlardır. – Peçeneklerin bir kısmı Bizans hizmetine girmişleridir. – Volga ve Tuna arasına yerleştiler. – Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler. – Bizans ile ittifak yapan Kumanlar tarafından yıkıldılar.