0

Yabancı Okullar Sorunu 1926

• Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullarda Türkçe tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştı. • 1926 Maarif teşkilatıyla ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi...

3

Nüfus Mübadelesi (Etabli Sorunu) 1923-1930

• Lozan Antlaşmasında Türkiye ve Yunanistan Rum ve Türk nüfusunun yer değiştirmesi hususunda karar varmıştı. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul’da bulunan Rumlar hariç Türk ve Rum nüfus yer değiştirecekti. • Yunanistan, İstanbul’da çok sayıda...

0

Musul Sorunu 1924-1926

• Türkiye Lozan Antlaşmasında Musul sorununun Türk İngiliz ilişkilerine bırakılmasını, sorunun 9 ay içinde çözülememesi durumunda konunun Milletler Cemiyetine havale edilmesini kabul etti. • İngiltere’yle Musul meselesi Haliç Konferan-sında görüşülmüştür. • İngiltere Türkiye’yi 9...

0

Osmanlı’da Bilim Sanat Edebiyat

Bilim ve Kültür • Fatih döneminde ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu İstanbul’ a getirilmiştir. • Kanuni Döneminde Piri Reis Kitab-ı Bahriye ile Coğrafya kitabı yazmış ve dünya haritasını çizmiştir. Aynı dönemde Seydi...

0

Osmanlı Devletinde Eğitim

• Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğundan eğitim birliğini sağlayamamıştır. • Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde, temel bilim kurumu medreseydi. Burada hem akli, hem de nakli ilimler okutuluyordu. Nakli ilimler, İslâm dinine ilişkin bilgilerdir....

0

Osmanlı Devletinin Mali Yapısı

• Osmanlı Devleti ilk mali teşkilatlanmasını sınırların genişlemesine paralel olarak I. Murat Döneminde oluşturmuştur. • İlk para Osman Bey Döneminde basılmıştır. • Orhan Bey Döneminde akçe denilen ilk gümüş para basılmıştır. İlk altın para...

0

Osmanlı Devletinde Askeri Teşkilat

• Osmanlı Devletinin sınırlarının genişlemesine paralel olarak düzenli orduya geçildi. • İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla kuruldu. • I. Murat Döneminde Pençik Sistemine geçildi. Yeniçeri Ocağının temelleri atıldı. 1....

0

II. BEYLİKLER DÖNEMİ BİLİM VE SANAT

• II. Beylikler Dönemi 1243 Kösedağ Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. • Anadolu beylikleri döneminde özellikle Konya, Kayseri ve Kastamonu birer bilim ve sanat merkeziydi. Bilimler arasında en çok tıp gelişmişti. • Hacı Paşa bu...

0

I. Anadolu Beylikleri Dönemi Mimari Eserler

Danişmentliler Dönemi 1080–1178 (Sivas-Kayseri-Malatya-Tokat-Amasya-Çankırı-Kastamonu) • Niksar ve Kayseri Ulu Camii • Kayseri Kölük Camii • Melik Danişment Gazi Kümbeti • Emir Gazi Kümbeti • Tokat-Niksar Yağıbasan Medreseleri Saltuklular Dönemi ( 1072–1202 ) (Erzurum) •...

0

Türkiye Selçuklularında Kültür ve Medeniyet

Yönetim ve İdare • Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı geçerliydi. • Hâkimiyet alametleri içerinde para basma, hutbe okutma, nevbet (marş) , tuğ ve bayrak vardır. • Atabeylerin yetkileri kısıtlı olduğundan merkezi otorite bozulmamıştır. •...