0

Urartular

M.Ö. 9. yy’da Van ve çevresinde kurulmuşlardır.Başkentleri Tuşpa (Van) dır. Tarım ve Hayvancılık gelişmiştir. Sulama kanalları yapmışlardır. İlk barajları yaptılar. Madencilk gelişmiştir.Uratular öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanırlardı. Bu nedenle mezarlarını ev şeklinde yaparlar,...

0

Frigler

Hitit Devleti’ni yıkıp Orta ve Batı Anadolu’ya egemen oldular. Ankara yakındaki Gordion başkentleridir.Frigler tarıma büyük önem verirlerdi. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı olarak kabul edilirdi. Öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası çok ağırdı....

0

Lidyalılar

Bugün ki Küçük Menderes ile Gediz nehri arasındaki bölgeye İlk Çağ’da Lidya denmekteydi. M.Ö. 7. yy’da Frigler yıkılınca bağımsız hale geldiler. Lidyalıların başkentleri Sard şehriydi. Lidyalılar, başkentleri Sard’dan başlayarak Mezopotamya’da Ninovaşehrine kadar uzanan Kral...

0

Hititler ( Etiler )

M.Ö. 2000 yılında Kızılırmak çevresine yerleştiler.İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletler krallıkla yönetilmekteydi. Kralların geniş yetkileri vardı.Hititlerde kral başrahip olarak ayinleri yönetir, başyargıç olarak adaleti uygular, başkomutan olarak orduyu komuta ederdi. Hititlerde Tavananna denilen kraliçe’de...

0

Tarih Öncesi Devirler

Taş Devri üç devreye ayrılır: Kabataş :Araç gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedir. En ilkel ve en uzun dönemdir. Yontmataş: Ağaç-gereç yapımı başlamıştır. Avcılık başlamış, insanlar mağaralara çekilmiş- lerdir. Mağara duvarlarındaki resimlere ilk defa...

0

Türklerin Kullandığı Takvim Çeşitleri

1-12 Hayvanlı Takvim : Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur. 2- Hicri Takvim : Ay yılı esaslıdır. İlk kez Hz. Ömer zamanın da kullanılmaya başlanmıştır. Hicret başlangıçlıdır. 3-...

0

Tarih Bilimin Özellikleri

Tarihin Özellikleri : Geçmiş olayları inceler. Belgelere dayanmalı ve objektif olunmalıdır. Yer ve zaman belirtilmelidir. Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. İnsanlar tarafından meydana getirilirler. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Deney ve gözlem yapılamaz. Olayın meydana geldiği devrin...

0

Balkan Antantı Paktı (Antlaşması) 9 Şubat 1934

• Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Triyanon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun korunmasına çalışarak anti revizyonist (değişimci) grubu meydana getirmişlerdi. • Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına...

0

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması 1932

• Milletler Cemiyeti ABD Başkanı tarafından Wilson prensiplerinde gündem edilmiş, 1920’de ise fiilen kurulmuştur. Ancak İngiltere ve ABD güdümünde kalmıştır. Musul sorununda taraflı davranmıştır. • Ancak Dünya barışına katkı sağlamak isteyen Türkiye uluslar arası...