Kategori: SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI

1

OSMANLI DEVLETİ’NİN DENİZLERDEKİ İLERLEMELERİ

İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti sadece batıda ilerlemekle kalmadı doğuda,güneyde ve denizlerde de ilerlemeler sağladı.Fatih Sultan Mehmet zamanında 1477 yılında Kırım’ın alınması ile Karadeniz bir Türk denizi haline geldi.Yine Fatih zamanında 1459 yılında Cenevizlilerden...

0

COĞRAFİ KEŞİFLER

15. yy sonrasında Avrupalıların İpek ve Baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi üzerine bilinmeyen ülkeleri bulmak için yaptıkları gezilere Coğrafi Keşifler denir. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri 1. İpek ve Baharat yollarının Müslümanların elinde olması. 2. Coğrafya...

0

RÖNESANS

15. ve 16 yy larda Avrupa’da bilmi2edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana geldiği döneme “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans denir. Rönesans’ın Sebepleri: 1. Kâğıt ve matbaanın icadı. 2. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da sanattan zevk...

0

REFORM

16. yy da Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan düzenlemeler ve değişikliklerdir. Reformun Sebepleri: 1. Katolik kilisesinin bozulması. 2. Kâğıt ve matbaanın etkisi ile İncil’in çeşitli dillere çevrilmesi ve İncil’de yazan ile din adamlarının söylediklerinin birbirine...

0

AYDINLANMA ÇAĞI

17. ve 18. yy da Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda aklın ön plana çıktığı, buna bağlı olarak felsefe ve bilimde büyük gelişmelerin yaşandığı döneme aydınlanma çağı denir. Aydınlanma çağının ortaya çıkmasında Rönesans ve...

0

SANAYİ İNKILABI

18. yy da buhar gücünün trenlerde ve makinalarda kullanılmaya başlaması ile sanayi inkılabı başlamıştır. Sanayi inkılabı ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Sanayi inkılabı sonucunda büyük fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş ulaşım imkanları kolaylaşmıştır....

0

DÜNYADA TÜRK DILI

İlk Türk dilcisi ve ayni zamanda ilk Türkolog sayılan Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyıldaki Türk boyları hakkında bilgi verirken, “Türkler aslında 20 kabiledirler ve her kabilenin de çok sayıda dalları vardır ki, onların sayesini ancak...