Kategori: SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI

1

Haritayı Tanıyorum

Harita: Yeryüzünün tamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek kağıda çizilmesidir. Harita İşaretleri (Lejant): Haritaların sağ alt köşesinde renklerin hangi yükselti ve derinlikleri gösterdiğini belirten işaretlere lejant denir. Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını,...

0

Sosyal Bilgiler Dersinin Bireye Kazandırdıkları

Sosyal Bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. (Doğru karar vermek, sorunları çözerken kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak bunlardan bazılarıdır.) Hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da...

0

Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal Bilgiler dersi, haklarımızı, sorumluluklarımızı, özgürlüklerimizi öğrenmemizde ve kullanmamızda etkili bir derstir. Aynı zamanda bizlerin etkin ve sosyal birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızı sağlar. Yaşadığımız çevreyi ve dünya’yı tanımamız, tarihimizi vekültürümüzü öğrenmenizaçısından sosyal bilgiler...

0

Abbasiler Devri (750-1258)

İlk Abbasi halifesi Ebul Abbas Abdullah tır. Bu dönemde Çinliler ile Talas Savaşı yapıldı(751).Bu savaşta Türkler Arapları tutmuşlardır. Bu savaştan sonra Türkler Müslüman olmaya başladılar. Abbasiler, Emevilerin izlemiş olduğu Arap milliyetçilik politikasını terk ederek başka milletlere de devlet kademesinde yer vermeye...

0

Emeviler Dönemi (661-750)

Hz.Ali’nin ölümü ile Muaviye’nin halifeliği kesinleşmiştir. Hz. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i halife ilan etmiştir. Böylece halifelik babadan oğla geçen bir saltanat haline dönüşmüştür. Yezid kendisinin halifeliğini tanımayan Hz.Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’i Kerbela’da öldürdü. Böylece...

0

Dört Halife Dönemi

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) Yalancı Peygamberlerle, dinden dönenlerle, zekat vermeyenlerle mücadele edildi. Halifeye, devlet memurlarına maaş bağlandı. Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi. İlk kez Arap yarımadası dışında fetihlere başlandı. Suriye ve Irak üzerine bir...

19

Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Bedir Savaşı (624) Hicretten sonra Müslümanların Mekke de kalan mallarının yağmalanması üzerine savaş başladı. Müslümanlıların Mekkelilere karşı kazandığı ilk zaferdir. Esir alınan Mekkeliler on müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıldı. Şam ticaret yollarının egemenliği, kısmen Müslümanların eline...

1

İslamiyet’in Doğuşu

Annesi Amine, babası Abdullah dır. Hz.Muhammed Mekke de 571 yılında doğdu. Doğmadan önce babasını kaybeden Hz. Muhammed, altı yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında kaldı. Altı yaşında iken annesini kaybetmiştir. Annesinden sonra dedesi Abdülmüttalib’in...

4

İslamiyet’ten Önceki Durum

İslamiyet’ten önce Ortadoğu da Bizans ve Sasani İmparatorluğu olmak üzere iki devlet vardı. Arap yarımadası, Yukarı Arabistan, Hicaz ve Yemen (Güney Arabistan ) olmak üzere üç Bölgeye ayrılırdı. Mekke, Medine, Hayber ve Taif Hicaz...

0

İyonyalılar

İlk çağda Foça ve Milet arasında kalan bölgeye İyonya denmekteydi. İyonyalılar M.Ö 11. yüzyılda Ege üzerinden buralara gelip yerleşmiş denizci bir toplumdu.İyonya’da her şehir bir devlet durumundaydı. Bu nedenle aralarında siyasi birlik yoktu. (Efes,...