Kategori: OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI

2

OSMANLI’DA TOPRAK SİSTEMİ

MİRÎ ARAZİ MÜLK ARAZİ VAKIF ARAZİ 1). Havass.ı Hümayun toprakları 2). Paşmaklık toprakları 1). Öşür Topraklar 3). Malikâne toprakları 2). Haraci Topraklar 4). Yurtluk ve Ocaklık Toprakları 5). Dirlik Toprakları a). Has b). Zeamet...

3

OSMANLI’DA EKONOMİK YAPI

1. Osmanlı Ekonomisinde Tarım – Osmanlı ekonomisinin en önemli sektörü tarımdır. 17. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devleti tarım ürünleri bakımından kendine yeten bir ülkeydi. Ancak, zaman zaman karşılaşılan kuraklık, sel, isyanlar, göçler,ve tımar sisteminin...

0

OSMANLIDA TİCARİ HAYAT

Osmanlı Ticaret Gelirlerini Etkileyen Faktörler: – Ticaret yollarının değişmesi (Ümit Burnu) – Kapitülasyonlar – 1838 Balta Limanı Antlaşması Kapitülasyonlar – Kapitülasyon: Gümrük,Hukuk,ve ekonomik konularda verilen ayrıcalıklara denir. İlk ticari imtiyazlar ORHAN BEY tarafından CENEVİZLİLER’E...

0

OSMANLI TOPLUM YAPISI

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türktü. Sonraki dönemde toprak genişlemesi sonucu bir çokulus (Yunan, Bulgar, Sırp, Arnavut, Macar, Hırvat, Sloven, Romen, Arap, Macar…) Osmanlı yönetimine girdi. Osmanlı Devleti çok uluslu...

0

OSMANLI HUKUK SİSTEMİ

Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu:1) Şer’î Hukuk, 2) Örfî Hukuk 1. Şer’i Hukuk: – Şer’i hukukun kaynaklarını Kur’an, Hadis, İcmâ ve Kıyas oluşturuyordu. Şer’i hukuk sadece Müslümanlara uygulanırdı. Kamu hukuku dışında kalan davalarda...