Kategori: OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI

0

XIX. YY’DA OSMANLI DEVLETİ ( DAĞILMA DEVRİ )

– Osmanlı Devleti’nin 19. yy için “ Dağılma Devri” denir. Bu dönemde Osmanlıyı zor durumda bırakan önemli olaylar : 1. Milliyetçilik akımının özellikle Balkan topraklarında etkili olması. 2. Sanayi inkılabı sonrası, Osmanlı coğrafyası üzerindeki...

0

MISIR SORUNU VE KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA İSYANI

– Mısır Valisi M. Ali Paşa Mora İsyanı sırasında donanmasını yardıma göndermiş, fakat bunun karşılığında Mısır valiliğine ek olarak, Mora ve Girit valiliklerini de istemişti. Ancak Mora kaybedilince oranın yerine Suriye valiliğini istemiş bu...

0

1833 HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI

– Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü garanti altına almak isteyen II. Mahmut, Rusya ile ittifak yaparak bir anlaşma imzalamıştır. Buna göre: • Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya yardım amacıyla ordu gönderecek. • Rusya saldırıya uğrarsa...

6

1840 LONDRA KONFERANSI

– M. Ali Paşa Fransa’nın desteğini alarak 1839’da tekrar ayaklanarak, Nizip Savaşı’nda Osmanlı ordusunu yendi. İngiltere olaylara müdahale ederek, Mısır sorununu çözmek üzere Avrupa’da bir konferans toplanmasını sağladı. – Konferansa Fransa katılmadı. İngiltere, Rusya,...

1

TANZİMAT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1839 / 1786

Bu dönemde Avrupalı devletlere tavizler verilerek onların desteği alınmaya çalışılmıştır. Bu sayede toprak bütünlüğü korunmaya çalışılmıştır . Tanzimat Fermanı – 1839 – I. Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit Paşa’ya hazırlatılarak, Gülhane Parkında halka okunmuştur. Buna...

1

I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 ) ISLAHATLARI

Meşrutiyetin İlan Nedenleri – Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler – Avrupalıların içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi. – Azınlıklara haklar vererek onların devletten kopmalarına engel olmak istenmesi. – İstanbul Konferansı’ndan lehte bir karar çıkarabilmek için....

0

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

– Meşrutiyetin tekrara ilan edilmesi için İttihat ve Terakki Partisi öncülüğünde isyanlar çıkmıştır. Makedonya’da isyanların bastırılamaması üzerine II. Abdülhamit 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’i ilan etti. Bu dönemde: • İlk kez çok partili siyasî...

0

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

A- DEVLET TEŞKİLATI 1. MERKEZ TEŞKİLATI a) Padşahlık ve Hakimiyet Anlayışı – Osmanlı Devleti’nde yönetim İslam hukuku ve örfe dayanırdı. – Ülke hanedanın ortak malıdır. • I. Murat bunu; “ memleket hükümdar ve oğullarının...

0

TIMAR VE İLTİZAM SİSTEMİ

– Osmanlı Devletinde taşra teşkilatının (merkez dışı) temelini tımar (dirlik) sistemi oluşturuyordu. – Devlet bazı bölgelerin vergi gelirlerini hizmet veya maaş karşılığı olarak askerlere veya devlet görevlilerine ayırırdı. Bu gelir kaynağına DİRLİK denilirdi. Dirlikler...

0

OSMANLIDA ORDU VE DONANMA

OSMANLI ORDUSU OSMANLI KARA ORDUSU DONANMA A.KAPIKULU OCAKLARI B)EYALET ASKERLERİ C)YARDIMCI KUVVETLER A) KAPIKULU OCAKLARI: – Padişah I.Murat zamanında oluşturuldu. O zaman İslam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri hükümdara ayrılırdı. Padişah da bunları...