Kategori: OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI

0

KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA – 1661-76

– Babasının ölümü üzerine bu göreve getirildi. – Venediklilerden Girit’i aldı. 1669 – Vasvar Ant. ile Avusturya’dan toprak alan son sadrazam oldu. – Lehistan ile yapılan barış anlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaşıldı....

0

DURAKLAMA DEVRİ ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Islahatlarda yükselme devri uygulamaları esas alınmıştır. 2. Askeri, mali, ahlaki ıslahatlar yapılmıştır. 3. Islahatlar daha çok ıslahatı yapan kişilerin ömürleriyle sınırlı kalmış, duraklamaya bir çözüm olmamıştır. 4. Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmeler göz...

0

OSMANLI İRAN SAVAŞLARI ( GERİLEME DEVRİ )

Osmanlı – İran Savaşlarının Nedenleri – Osmnlının Batıda kaybettiği toprakları doğuda telafi etmek istemesi. – Rusların Kafkaslardan ilerlemesine engel olmak istemesi. – İran’daki Sünni Müslümanlara yardım etmek istemesi. – İran’ın Anadolu’ya yönelik politikaları. İstanbul...

0

OSMANLI RUSYA, AVUSTURYA SAVAŞLARI

Nedenleri: 1. Osmanlı- İran savaşlarında Rusya’nın Kırım kuvvetlerine geçiş izni vermemesi. 2. Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması. 3. Balkanlardaki Ortodoksların Ruslar tarafından kışkırtılması. 4. Rusların Karadeniz’e inmek istemesi. 5. Osmanlı Devleti’nin Pasarofça ile kaybettiği...

0

Küçük Kaynarca Antlaşması  1774

– Rusya’nın hem karada hem de denizde elde ettiği başarılar sonunda Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Buna göre: • Kırım’a bağımsızlık verildi • Ancak Kırım dini bakımdan Halifeye bağlı kalacak. • Karadeniz’in kuzey...

0

1787-1792 OSMANLI RUSYA ve AVUSTURYA SAVAŞI

Nedenleri: 1. Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi. 2. Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın genişlemesine engel olmak istemesi. 3. Rusya ve Avusturya’nın Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak istemeleri ve Bizans!ı kurma çabaları ( Grek Projesi). Sonuç: – Avusturya...

0

1798- 1802 OSMANLI- FRANSA SAVAŞI

Fransa’nın Mısır’ı İşgal Etmesinin Nedenleri 1. Fransa’nın Akdeniz’e hakim olmak ve İngiltere’nin sömürgelerine giden yolunu kesmek istemesi. 2. Dağılmakta olan Osmanlı Devleti’nden pay almak istemesi. – Osmanlı Devleri Rusya ve İngiltere’nin yardımıyla Fransız birliklerini...

0

XVIII. YY ISLAHATLARI

1. LALE DEVRİ ISLAHATLARI – 1718 / 1730 – 1718 Pasarofça Ant. ile barış dönemine giren Osmanlı Devleti’nde Avrupa’nın etkisinde kalınarak ıslahatlar yapılmış, ayrıca zevk, eğlence ve dünya güzelliklerinden yararlanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. –...

0

18. YY ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

– 17. yy a göre daha köklü ıslahatlar yapılmıştır. – Avrupa’nın üstünlüğü ilk defa kabul edilerek Avrupa etkisinde ıslahatlar yapılmıştır. – Özellikle askeri ve teknik alanlarda ıslahatlar yapılmıştır. – Islahatlarda padişah ve devlet adamları...