Kategori: OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI

0

OSMANLI İRAN SAVAŞLARI

Nedenleri: – İran’daki taht kavgalarından Osmanlı Devleti’nin yararlanmak istemesi. – İran’ın Anadolu’da Şiilik propagandası yapması. – Sınır anlaşmazlıkları. – İran’ın Osmanlı Devleti’nin batıda savaşmasından ve Celali isyanlarından yararlanmak istemesi. 1577- 2590 Osmanlı – İran...

0

OSMANLI – VENEDİK İLİŞKİLERİ

– Girit Adası’nı üs olarak kullanıp Osmanlı gemilerine saldıran Venediklilerin elinden Girit 1669’da Fazıl Ahmet Paşa tarafından alındı. • Kuşatmanın 24 yıl sürmesi Osmanlının askeri gücünün zayıfladığına bir örnektir. • Bu aynı zamanda Osmanlının...

0

OSMANLI – LEHİSTAN İLİŞKİLERİ

– Lehistan Sokullu Mehmet Paşa döneminde Osmanlı himayesine alınmıştı ( 1575). III. Murat döneminde ise Osmanlı’dan ayrılmıştır .1587 – Lehistan’ın Eflak ve Boğdan’ın iç işlerine karışması üzerine II Osman buraya bir sefer düzenledi. 1620’de...

0

OSMANLI – AVUSTURYA İLİŞKŞKİLERİ

1593- 1606 Osmanlı- Avusturya Savaşları – Sınır problemlerinden dolayı Avusturya’ya savaş ilan eden III Mehmet Avusturya ordusunu Haçova Meydan Muharebesi’nde ( 1596 )bozguna uğrattı. Avusturya ile 1606 Zitvatoruk Ant. imzalandı. Buna göre: • Eğri,...

0

II. VİYANA KUŞATMASI 1683

– Avusturya’nın yönetimi altındaki Protestan Macarlara baskı yapması ve onların yardım istemesi üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak Viyana’yı kuşattı. – Merzifonlu’nun tecrübeli komutanların tavsiyelerini dinlememesi, Kırım Hanı Murat Giray’ın ihaneti ve Leh...

0

İSTANBUL ( MERKEZ ) İSYANLARI

Nedenleri: – Devlet otoritesinin bozulması. – Yeniçeri ocağının düzen ve disiplinin bozulması. – Maliyenin bozulması ve düşük ayarda akçe verilmesi. – Ulufe ve cülus bahşişinin aksaması. Çıkan İsyanlar: – II. Osman ( Genç )...

0

CELALİ ( ANADOLU ) İSYANLARI

Nedenleri: – Merkeziyetçi temel yönetimin bozulması. – Yöneticilerin yetersizliği – Merkez ayrılıkları ve etik sebepler – Vergi alımında huzursuzluk. – Uzayan savaşlardan dolayı alınan yeni vergiler. Sonuçları: – Anadolu’da huzur ve güvenlik bozulmuştur. –...

0

EYALET İSYANLARI

Nedenleri: – Devlet otoritesinin bozulması. – Devlet adamlarının halka baskı yapması. – Vergi sistemindeki aksaklıklar. Sonuçları: – Celali isyanları ve İstanbul isyanları kadar devlet otoritesini sarsmamıştır. – Ayaklanmalar bağımsızlıkla sonuçlanmamıştır

0

GENÇ OSMAN – 1618-22

– İlk kez yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü. – Saray dışından evlenme geleneğini başlattı. – Şeyhülislamın yetkilerini kısıtladı. – Bir çok Türk kökenli devlet adamını saraya aldı. • Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldü

0

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA 1656- 61

– İstediklerini yerine getirebilmek için şartlı olarak iş başına geldi. – Ordu ve donanmayı düzene soktu. – İsyanları şiddet yoluyla bastırmayı sağladı. – Mali konularda düzenlemeler yaptı.