Kategori: OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI

2

I. MURAT DÖNEMİ 1362 / 1389

– Bulgar ve Bizans kuvvetleri 1363 Sazlıdere Savaş ile yenilgiye uğratılarak Edirne alındı. Başkent Edirne’ye taşındı. – 1364 Sırpsındığı Savaşı ile Haçlılar bozguna uğratıldı. • Osmanlıya karşı kurulan ilk Haçlı ittifakı başarısız olmuş oldu....

4

I. BEYAZIT (YILDIRIM) DÖNEMİ 1389/ 1402

– Anadolu beylikleri üzerine yürüyerek Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları Beyliklerini Osmanlıya bağladı.1390 – Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. – Karamanoğulları ve Kadı Burhaneddin Beyliğine son vererek, Anadolu Türk Birliğini sağladı. –...

0

I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ 1413 /1421

– Aydınoğulları’ndan İzmir’i aldı. Candaroğulları’na hakim oldu. 1416 – Cenevizlilerin elindeki Samsun’u aldı. – Şeyh Bedrettin isyanını bastırdı. Börklüceli ve Torlak Kemal yakalandı. – Yıldırım’ın oğlu Mustafa isyan ettiyse de başarılı olamadı ve Bizans’a...

5

II. MURAT DÖNEMİ 1421 / 1451

– Bizans’a sığınmış olan Mustafa Çelebi II. Murat’a karşı isyan etti. Ancak başarılı olamadı ve yakalanarak idam edildi. – II. Murat’ın kardeşi Küçük Mustafa Çelebi’de isyan etti. O da yakalanarak idam edildi.- Anadolu üzerine...

0

OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DEVRİ

II. MEHMET ( FATİH ) DÖNEMİ – 1451 / 1581 İstanbul’un Fethi – 29 Mayıs 1453 Nedenleri: 1. Dini Nedenler : Hz. Peygamber’in fethi övmesi, İstanbul’un Ortodoksların merkezi olması. 2. Ekonomik Nedenler: İstanbul’un kara...

0

II. BAYEZİD DÖNEMİ 1481 / 1512

– Cem Sultan kardeşinin hükümdarlığını tanımayarak devletin ikiye bölünmesini istedi. Bursa’yı alarak hükümdarlığını ilan etti. Yapılan savaşta yenilince Rodos Şövalyelerine sığındı. Daha sonra da Papa’ya teslim edildi. • Cem Sultan olayı bu dönemde Osmanlının...

0

I. SELİM ( YAVUZ ) DÖNEMİ 1512 / 1520

– Yavuz, Yeniçeriler ve devlet adamlarının desteğiyle tahta çıktıktan sonra kardeşleri Ahmet ve Korkut’u öldürttü. Böylece taht kavgalarına son verdi. Osmanlı – İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı – 1514 – Anadolu’da Şii propagandası yapan...

0

KANUNİ DEVRİ SİYASİ OLAYLARI

1. Osmanlı – Macar İlişkileri – Belgrat fethedildi. 1521 – 1521 Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Krallığı Osmanlıya bağlandı. • Bu savaş ile Osmanlı Devleti Orta Avrupa’ya hakim oldu. • Osmanlı- Avusturya mücadeleleri başladı....

0

SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ 1564 / 1579

– Sakız Adası’nın fethi. 1568 – Yemen’in fethi. 1568 – Kıbrıs’ın fethi. 1570 – İnebahtı Deniz Savaşı ( Bozgunu ). 1571 – Tunus’un fethi. 1574 – Lehistan’ın himaye altına alınması. 1575 – Fas’ın himaye...