Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

0

I. BALKAN SAVAŞI

BALKAN SAVAŞLARI- (1912-1913 ) I. BALKAN SAVAŞI Nedenleri: 1. Rusya’nın Balkan Devletlerini, tarihi emelleri için Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaları. 2. Daha önce bağımsızlıklarını kazanmış olan Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ’ın topraklarını genişletmek istemesi. 3....

0

LONDRA ANTLAŞMASI. 30 MAYIS 1913

– Midye- Enez Hattının batısı Balkan Devletlerine bırakıldı. – Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a bağlanacak. – Kavala, Dedeağaç ile bütün Trakya Bulgaristan’a bağlanacak. – Orta Ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a bağlanacak. – Arnavutluk ve...

0

I. BALKAN SAVAŞI’NIN SONUÇLARI:

1. Osmanlı Devleti Edirne – Kırklareli dahil Midye- Enez hattının batısında kalan bütün topraklarını kaybetti. 2. Ege Denizi’nde Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti sona erdi. 3. Arnavutluk savaş sırasında bağımsızlığını ilan etti. Böylece Osmanlıdan ayrılan son...

0

II. BALKAN SAVAŞI – 10 Temmuz 1913

Nedeni: – Bulgaristan’ın Londra Antlaşması’ndan en karlı devlet olarak çıkmasının başta Yunanistan olmak üzere diğer Balkan devletlerini rahatsız etmesi. Savaşın Gelişimi: – Bulgaristan bu durumu anlayınca Sırbistan’a ve Yunanistan’a savaş açtı. Karadağ ve Romanya...

0

İstanbul Antlaşması- 29 Eylül 1913

– Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalandı. – Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. – Bulgaristan’daki Türkler isterlerse 4 yıl içinde göç edebilecekler. – Bulgaristan’da kalan Türklerin kanun önünde Bulgarlarla eşit olmaları sağlanmış ve...

0

Atina Antlaşması- 14 Kasım 1913

Atina Antlaşması- 14 Kasım 1913 – Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalandı. – Osmanlı Devleti Girit’in ve II. Balkan Savaşı’nda Yunanistan’ın elde ettiği toprakların Yunanistan’a ait olduğunu kabul etti. – Yunanistan’da kalan Türklerin hakları...

0

BALKAN SAVAŞLARININ GENEL SONUÇLARI

BALKAN SAVAŞLARININ GENEL SONUÇLARI 1. Osmanlı Devleti’nin Balkan hakimiyeti kesin olarak sona erdi 2. “Balkan Türkleri Sorunu”, “ Ege Adaları Sorunu” gibi sorunlar ortaya çıktı. 3. Göçler nedeniyle Anadolu’nun nüfuzu arttı. Balkanlarda Türk nüfusu...

0

I. DÜNYA SAVAŞI – 1914/1918

I. DÜNYA SAVAŞI – 1914/1918 Sebepleri • Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı • Rusların izlediği Panslavizm politikası • Sömürgecilik yarışı • Ekonomik rekabetin devletlerarası rekabete dönüşmesi • Silahlanma yarışı • Alman-İngiliz rekabeti • Balkanlarda...

5

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri 1. Yeni cepheler açılmasını sağlamak. 2. Halifeliğin gücünden yararlanmak. 3. Rusya’ya Boğazlardan gidecek yardımı engellemek. 4. Osmanlının yer altı kaynaklarından yararlanmak. 5. Osmanlı Devleti’nin yer...

1

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN GENEL SONUÇLARI

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN GENEL SONUÇLARI 1. Osmanlı, Almanya, Avs-Mac. Ve Rusya parçalandı. 2. Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan, Litvanya, Finlandiya, Estonya gibi yeni devletler kuruldu. 3. Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam kuruldu. 4....