Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

0

ATATÜRK’ÜN OKUDUGU KİTAPLAR

Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani Mehmet Salahi : Kamus-u Osmani Avram Galanti : Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meselesi Mehmet Ali : Tahsil-i Lisan-ı Alman...

0

DÜNYA ATATÜRK İÇİN NE SÖYLEDİ

  ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ! İngiltere -Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekdi. The Fortnightiy, Londra -Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı...

0

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ASKERİ HAYATI

Şam’da 5. Ordu’nun emrinde kaldığı üç yıl içinde Suriye’nin hemen her yerini görevle dolaşmış, memleket idaresindeki aksaklıkları, ordunun eğitim ve öğretimindeki eksiklikleri daha da yakından görmüştü. Mustafa Kemal, burada 1906 yılı Ekim ayı içinde...

0

Anıtkabir’in Tarihçesi

Anıtkabir yapılmadan önce rasat istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe’nin ismi Rasattepe idi.906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu’da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir’in Rasattepe’de yapılmasına karar verildikten sonra bu...

0

Atatürk ve Kadın Hakları

Önce bilelim ki hiçbir lider, hiçbir devlet adamı kadın hakları konusunda Atatürk gibi, o ölçüde savaşım vermemiştir. M. Kemal, kadınların da birer insan olduğunu, onların da erkekler gibi çalışması, yaşaması ve toplumsal yaşama etkin...

0

Menemen Olayı

Derviş Mehmet isminde bir yobaz ve altı silahlı arkadaşı 23 Aralık 1930 günü Menemen’e gelmişler ve camiye girerek üzerinde dini ibareler yazılı bir bayrakla, camide bulunanları ve merakla cami önüne toplananları, kendileriyle birlik olmaya...

0

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Yeni Türkiye’nin kültür hayatında çok önemli bir aşamayı başarıya ulaştıran Tevhid-i Tedrisat Kanunu, aslında büyük bir kültür hamlesidir. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19....

0

20.YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

1.FİKİR AKIMLARI Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek ve siyasal varlığını sürdürmek amacıyla bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılık: – Tanzimat Döneminde “ Genç Osmanlılar” tarafından ortaya atıldı. Bu fikri savunanlara göre, devletin sınırları içinde yaşayan...

0

TRABLUSGARP SAVAŞI- 1911/1912

Nedenleri: 1. Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde ve Pazar arayışı. 2. Trablusgarb’ın coğrafi açıdan kendisine yakın olması. 3. Osmanlı Devleti’nin burayı koruyamayacak kadar zayıf olası. 4. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın çıkarları...

0

UŞİ ANTLAŞMASI 1912

– Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı. – Rodos ve 12 ada Balkan Savaşı bitene kadar geçici olarak İtalya’ya verildi. – Buradaki Müslümanlar halifeye bağlı kalacak. – Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesinde İtalya yardımcı olacak.