Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

0

ATATÜRK’ÜN BİLİM VE TEKNİK ANLAYIŞI

Bilim, sadece yeni keşifler ve icatlar için değil, yaşamın tümü için gereklidir. Ancak ne yazık ki bu düşünce ve kavrayış, toplumsal tarihimizin çok kısa bir evresi dışında egemen ve etkili olamamıştır. Oysa bilim, doğrudan...

0

ATATÜRK SÖZLERİ

• Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. • Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız.Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. •...

0

ATATÜRK VE SPOR

“Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada, kazanmak emeliyle, bir spor çizmezler. Esas olan, bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimi...

0

ATATÜRK VE SANAT

Kendisini özlemeye başladığımız, “arar olduğumuz” Atatürk, komple bir insan. Biz, millet olarak; O’nunla “mükemmel”i yakaladık. Gösterdiği ışıkla, kendi kimliğimizi bulduk. Söylenmesinde, her devirde “çeşitli sakıncalar” görülen adımızı, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyerek haykırdık. O, şimdi...

1

ATATÜRK VE KARARLILIK

Kararlı ve çevresine moral aşılayan lider Atatürk en zor anlarda dahi kararlılığından ve inancından hiçbir şey yitirmez ve sürekli çevresine moral aşılardı. Bunun en önemli örneklerinden biri Samsun’a ayak bastıktan sonra, Erzurum Kongresi’ne kadar...

0

ATATÜRK VE GEOMETRİ

Atatürk, 1937’de geometri kitabı yazmıştı Türkçe matematik terimlerini Atatürk’e borçluyuz.Hazırlayan: Nazlı Demirel.”Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.” yerine “Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen,...

0

ATATÜRK’ün Çocuklar Hakkındaki Sözleri

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildi. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek evlatlarım bugünkü hayat için timi bir uzay yerine koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun...

0

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMA

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatırken aklından geçenleri, “Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvveti vardı. İşte ben bu milli kuvvetle ve bu Türk milletine...

0

ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM

Toplumları millet haline getiren en önemli unsur dildir. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu gibi, insan topluluklarının bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran, aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir cemiyet...

0

ATATÜRK’ ÜN BİLİM VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VERMESİ

Atatürk’ ün temel inanışlarından ve onun düşünce sistemi olan Atatürkçülüğün unsurlarından biride ; ilmin ve aklın rehberliği altında sürekli çağdaşlaşmadır. Başka bir terim ile ; her çağın ilim ve teknolojisinin rehberliği ve getirdiği yeniliklerin...