Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

3

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

Amaçları 1. Türk toplumunu batılı toplumlarla aynı amaçlar doğrultusunda yönlendirmek. 2. Toplumsal alanda laikleşmeyi sağlamak. 3. Soy ve mesleklerden doğan ayrıcalıkları ortadan kaldırmak. 4. Resmi kayıtların daha düzenli tutulmasını sağlamak. 5. Ekonomik alanda da...

8

EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

Amaçları 1. Devletin ekonomik bağımsızlığını sağlamak. 2. Sanayii geliştirmek, modern araçları ve tesisleri ülkeye kazandırmak. 3. Ekonomide millileşmeyi sağlayarak, yabancı sermayeye bağımlılığı ortadan kaldırmak. 4. İktisadi kurumları ve girişimleri devletleştirmek. 5. Özel teşebbüsü desteklemek....

0

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA

LOZAN ANTLAŞMASI’NDAN SONRAKİ DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 1. Lozan’dan kalan sorunları çözmek. 2. Bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerle her alanda ilişkileri geliştirmek. 3. Milli sınırlarımızın güvenliğinin arttırılmasını sağlamak. 4. Uluslar arası sorunların çözümünde...

0

LOZAN ANTLAŞMASINDAN SONRAKİ DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ

1. Lozan’dan kalan sorunları çözmek. 2. Bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerle her alanda ilişkileri geliştirmek. 3. Milli sınırlarımızın güvenliğinin arttırılmasını sağlamak. 4. Uluslar arası sorunların çözümünde barışçı bir politika izlemek. 5. İç işlerimize karışılmasını engellemek....

0

ÇANAKKALE ZAFERİ (Kahramanlık Günü )

( 18 Mart ) Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileriyle zorlayarak aşma, böylece İstanbul’a kavuşma isteği Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir. 1914...

0

CUMHURİYETÇİLİK

– Yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimini ve temel yapısını belirleyen ilkedir. – Cumhuriyet yönetiminde ülkede egemenlik kişinin veya grupların değil toplumun elindedir. – Demokrasi ancak cumhuriyet ile gerçekleşir. – Atatürk’ün temel ilkesidir, ödün verilemez....

0

MİLLİYETÇİLİK

– Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle beraber çalışmaya, bu çalışmayı bilinci, diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir. – Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, akılcı ve bilimseldir. – Milliyetçilik ilkesi diğer ilkelerin...

0

HALKÇILIK

– Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur. – Devletin, milleti oluşturan bütün gruplara eşit hizmet etmesi ve halkın kendi kendini yönetmeye alıştırmasını amaçlar. – Bu ilkeye göre, hiç kimseye, aileye, sınıfa veya zümreye...

0

DEVLETÇİLİK

– Devletçilik bir ekonomi sistemidir. – Temel anlamıyla devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. – Bu yapılırken sosyalist model benimsenmez. Elinde sermayesi olan vatandaşlar, birkaç alan dışında, diledikleri biçimde üretime katılabilirler. – Devleti, ekonomik, sosyal...

0

LAİKLİK

– Devlet düzeni ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilme dayandırılmasıdır. – Dine saygılıdır, din ve vicdan özgürlüğünü korur. – Atatürk ilkelerinin en önemli öğesidir. – Amaç ülkede birlik ve beraberlik sağlamaktır. Dinin...