Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

0

ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ

– Demokrasinin en önemli özelliklerinden biride çok partili yönetimdir. – İlk mecliste partiler yoktu ama farklı gruplar vardı. – M. Kemal 10 Mayıs 1921’de “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunu” kurdu. – M....

0

CUMHURİYET HALK FIRKASI 9 Ağustos 1923

Kurulma Nedenleri: – İkinci Mecliste çoğunluğu sağlayarak, inkılaplar için ortam hazırlamak. – İnkılapları halka anlatacak ve onları aydınlatacak kadroyu oluşturmak. Özellikleri: – 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935’te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. –...

0

ŞEYH SAİT İSYANI 13 Şubat 1925

Nedenleri: 1. Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları. 2. T.C.F’nin meclisteki tavırlarının, eski rejim yanlılarını cesaretlendirmesi. 3. İngilizlerin Şeyh Sait ve yanlılarını kışkırtarak Musul sorununun İngiltere lehine sonuçlanmasını sağlamak istemesi. 4. Yapılan inkılapların halk tarafından...

0

1924 ANAYASASI’NIN KABULÜ 20 Nisan 1924

– 20 Ocak 1921’de kabul edilmiş olan ilk anayasa, öncelikli ihtiyaçların giderilmesine yönelik maddeler içermekteydi. – Halkın bütün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı. – 1924 Anayasası Çeşitli değişikliklere uğrayarak 1961 yılına kadar devam etmiştir. Not:...

0

ATATÜRK’E KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ 16 Haziran 1926

– 16 Mart 1926’da İzmir’e gidecek olan M. Kemal’e bir suikast tertiplenmiştir. – Planın haber verilmesi üzerine suikastçılar yakalanmış ve İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. – Bu girişimin amacı, inkılapların yapılamasına engel olmak ve laik...

0

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI 12 Ağustos 1930

2z7qyc5 Kurulmasının Nedenleri: 1. Ulusal egemenliği daha iyi uygulayabilmek. 2. Halkın her kesiminin görüşlerini mecliste yansıtabilmek. 3. Hükümeti denetleyerek daha iyi çalışmasını sağlamak. Böylece 1929’da başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerini azaltmak. Özellikleri: – SCF...

0

ATATÜRK İNKILAPLARININ AMAÇLARI

1. Toplumsal eşitliği sağlamak. 2. Türk kültürünü geliştirmek. 3. Demokrasinin yerleşmesini sağlamak. 4. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak. 5. Ulusal egemenlik anlayışını gerçekleştirmek. 6. Laik devlet anlayışına geçmek.

0

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Amaçları 1. Laik hukuk anlayışını uygulamak. 2. Modern yaşama cevap verebilecek bir hukuk sistemi oluşturmak. 3. Kadın- erkek eşitliğini sağlamak. 4. Akılcılığı ve bilimselliği ön plana çıkarmak. 5. Hukuk birliğini sağlamak. Medeni Kanunun Kabulü...

5

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Amaçları 1. Laik ve çağdaş eğitimi sağlamak. 2. Bilimsel eğitimi sağlamak. 3. Eğitimde birliği sağlamak. 4. Kız ve erkek çocuklar arasında eğitim eşitliği sağlamak. 5. Eğitimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak. 6. Her alanda teknik eleman...