Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

6

II. Dünya Savaşı 1939-1945

Sebepler ve Siyasi Gelişmeleri • 1925’te imzalanan ve Almanya’nın etrafındaki devletlere saldırmayacağını taahhüt ettiği Lokarno Antlaşmasını takiben Türkiye’nin de 1929’da katıldığı 1928 Kellog Paktı barışı tam anlamıyla sağlayamamıştı. • Almanya’da 1933’te Adolf Hitlerin Nazi...

0

Hatay (Sancak) Sorununun Çözülmesi (30 Nisan 1939)

Türkiye-Suriye sınırı 20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile çizilmiş ve Hatay’ın Fransa yönetimine kalması kabul edilmişti. ( Hatay’ın özel yönetimi vardı) 1936’da Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimine son verince, Hatay sorunu...

0

Sadabat Paktı (Antlaşması) 1937

• İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’ı işgal etmesi ve Doğu Akdeniz üzerindeki emellerini açıkça belirtmesi üzerine Türkiye, Orta Doğu’da bulunan devletler ile bir ittifak kurma konusunda harekete geçti. • 8 Temmuz 1937’de Tahran’da İran, Irak,...

0

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi 1936

• 1935’te İtalya’nın, Milletler Cemiyeti üyesi Habeşistan’ı işgal etmesi ve buna Milletler Cemiyetinin sessiz kalması sonucunda Akdeniz’de güvenlik tartışmaları başlamıştır. • Ayrıca İtalyan Faşist lider Benito Musolini ‘’İtalya’nın çıkarları Akdeniz ve Ortadoğu’dadır‘’ açıklaması bölge...

0

Balkan Antantı Paktı (Antlaşması) 9 Şubat 1934

• Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Triyanon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun korunmasına çalışarak anti revizyonist (değişimci) grubu meydana getirmişlerdi. • Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına...

0

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması 1932

• Milletler Cemiyeti ABD Başkanı tarafından Wilson prensiplerinde gündem edilmiş, 1920’de ise fiilen kurulmuştur. Ancak İngiltere ve ABD güdümünde kalmıştır. Musul sorununda taraflı davranmıştır. • Ancak Dünya barışına katkı sağlamak isteyen Türkiye uluslar arası...

0

Yabancı Okullar Sorunu 1926

• Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullarda Türkçe tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştı. • 1926 Maarif teşkilatıyla ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi...

3

Nüfus Mübadelesi (Etabli Sorunu) 1923-1930

• Lozan Antlaşmasında Türkiye ve Yunanistan Rum ve Türk nüfusunun yer değiştirmesi hususunda karar varmıştı. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul’da bulunan Rumlar hariç Türk ve Rum nüfus yer değiştirecekti. • Yunanistan, İstanbul’da çok sayıda...

0

Musul Sorunu 1924-1926

• Türkiye Lozan Antlaşmasında Musul sorununun Türk İngiliz ilişkilerine bırakılmasını, sorunun 9 ay içinde çözülememesi durumunda konunun Milletler Cemiyetine havale edilmesini kabul etti. • İngiltere’yle Musul meselesi Haliç Konferan-sında görüşülmüştür. • İngiltere Türkiye’yi 9...

0

Yabancı gözüyle Atatürk

Atatürk ile ilgili pek çoğumuzun bilmediği gerçekler; 1. Atatürk’ün dünyada ‘başöğretmen‘ sıfatlı tek lider olduğunu, 2. Bir geometri kitabı yazdığını. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim babasının bu yazdığı...