Kategori: GENEL TÜRK TARİHİ DERS NOTLARI

0

MACARLAR

– IX. yy da Peçenekler tarafından batıya itilmişlerdir. – 896’da bu günkü Macaristan’a geldiler. – 1000 yılında Katolik mezhebini benimseyerek Hıristiyanlaştılar.

0

PEÇENEKLER

– Hiçbir zaman devlet olamamışlardır. – Peçeneklerin bir kısmı Bizans hizmetine girmişleridir. – Volga ve Tuna arasına yerleştiler. – Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler. – Bizans ile ittifak yapan Kumanlar tarafından yıkıldılar.

0

UZLAR ( OĞUZLAR )

– Kalabalık Oğuz kitlelerini bir kısmıdır. – 1064’de bir kısmı Balkanlardan geçmiş bir kısmı da Ukrayna’da kalmıştır. – Peçenekler ile mücadele etmişlerdir. SABARLAR TÜRGİŞLER KIRGIZLAR KARLUKLAR KIPÇAKLAR AKHUNLAR İSKİTLER ( SAKA TÜRKLERİ )