Kategori: GENEL TÜRK TARİHİ DERS NOTLARI

0

II. BEYLİKLER DÖNEMİ BİLİM VE SANAT

• II. Beylikler Dönemi 1243 Kösedağ Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. • Anadolu beylikleri döneminde özellikle Konya, Kayseri ve Kastamonu birer bilim ve sanat merkeziydi. Bilimler arasında en çok tıp gelişmişti. • Hacı Paşa bu...

0

I. Anadolu Beylikleri Dönemi Mimari Eserler

Danişmentliler Dönemi 1080–1178 (Sivas-Kayseri-Malatya-Tokat-Amasya-Çankırı-Kastamonu) • Niksar ve Kayseri Ulu Camii • Kayseri Kölük Camii • Melik Danişment Gazi Kümbeti • Emir Gazi Kümbeti • Tokat-Niksar Yağıbasan Medreseleri Saltuklular Dönemi ( 1072–1202 ) (Erzurum) •...

0

Türkiye Selçuklularında Kültür ve Medeniyet

Yönetim ve İdare • Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı geçerliydi. • Hâkimiyet alametleri içerinde para basma, hutbe okutma, nevbet (marş) , tuğ ve bayrak vardır. • Atabeylerin yetkileri kısıtlı olduğundan merkezi otorite bozulmamıştır. •...

0

(Anadolu) Türkiye Selçuklu Devleti 1078–1308

I. Kılıçaslan Dönemi Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznikmerkezli kurulan bir beyliktir. • Çaka Beyliğine son verdi. • I. Haçlı seferini karşıladı. Saldırı karşısında geri çekildiğinden dolayı merkezi Konya’ya taşımıştır. I. Mesut Dönemi • 1116...

0

Timur İmparatorluğu

• Timur Çağatay ülkesini ele geçirerek Semerkant’ta devlet kurdu. • Timur, Altınorda Devletini (1395) ve Osmanlı Devletini (1402) Ankara Savaşı mağlup etmiştir. • Altınorda Devletinin yıkılmasıyla Rusya güçlenmeye başlamıştır. • Altınorda’nın yıkılmasıyla Sibirya (Küçüm),...

0

Moğol (Cengiz) İmparatorluğu

• Moğol İmparatorluğu Cengiz Han tarafından Karakum’da kurulmuştur. • Cengiz Han’ın 1227’de ölmesiyle imparatorluk dört devlete ayrıldı. • Kubilay Hanlığı: Moğolistan ve Çin’de kuruldu. • Çağatay Hanlığı: Türkistan’da kuruldu.(Timur) • Altınorda Hanlığı: Cuci’nin oğlu...

0

Büyük Selçuklu Devleti 1040–1157

• Selçuk Bey tarafından İran toprakları üzerinde kuruldu. • Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde batıya doğru fetih hareketleri yaygınlaşmaya başladı. • 1048 Pasinler Savaşıyla Bizans mağlup edildi. • 1055’te Tuğrul Bey Bağdat’a davet edilerek...

0

Gazneliler 963–1187

• Bugünkü Afganistan’da kurulmuştur. • Kurucusu Alp Tekindir. • En önemli hükümdarı Gazneli Sultan Mahmut’tur. • Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek bölgeyi İslamlaştırmıştır. • Hindistan’da Kast Sistemi İslamiyet’le çökmüştür. • 1040 Dandanakan Savaşında Selçuklulara yenilen...

0

Karahanlılar (840–1212)

• Karluk Yağma Çiğil boylarından oluşmuştur. • Saltuk Buğra Han döneminde İslamiyeti kabul ettiler. • Resmi dilleri Türkçedir. • Gaznelilerle ittifak yapıp Samanoğullarına son verdiler. • İlk Türk-İslam eserleri bu dönemde ortaya çıktı. •...

0

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Yönetim • Hükümdar gücünü Tanrıdan alır. Bu anlayışa Kut anlayışı denir. • Hükümdara danışmanlık yapan kurultay (Toy) adında meclisleri vardır. Kurultaya Hakan’ın eşi olan Hatun katılabilir. Son sözü kurultayda üyeler değil Hakan verir. •...