Kategori: COĞRAFYA DERS NOTLARI

0

KAZAKİSTAN

– Genelde ovalar ve geniş bozkırlardan oluşur.Doğu ve güneydoğusu dağlıktır. – Seyhun,İşlim ve Ural en önemli akarsuları, Aral ve Balkaş en önemli gölleridir. – Genelde karasal iklim görülür.Yaygın bitki örtüsü bozkırdır.Güneyde çöl iklimi görülür....

0

KIRGIZİSTAN

– Kırgızistan dağlık bir ülkedir.Topraklarının büyük bölümü 1500 metrenin üzerindedir. – Çok sayıda göl bulunur.Isık gölü dünyanın en büyük krater gölüdür. – Ülkede Karasal iklim görülmektedir. – Nüfus ülkenin güneybatısında yoğunlaşmıştır. – Tarım alanları...

0

ÖZBEKİSTAN

– Yüzey şekilleri çeşitlilik göstermekle birlikte genel olarak düzlüklerle kaplıdır.Kızıl kum çölü Aral gölü Seyhun ve Ceyhun ırmakları önemli coğrafi öğelerdir. – Ülkede Karasal ,step ve çöl iklimi görülür. – Orta Asya Türk Cumhuriyetleri...

0

DEPREM HAFTASI 1-7 MART

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte...

0

YERİN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

YERİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ’da Dünya’mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Orta Çağ’da özellikle Türk-İslam dünyasında matematik coğrafyada görülen gelişmelerle meridyenlerin uzunlukları ölçülmüş ve Yer’in yuvarlak olduğu anlaşıl-mıştır. 16....

0

ÖZEL KONUM

Herhangi bir yerin sahip olduğu kendine has özelliklerin-den bahsediyorsak bu özel konumdur. Yani enlem ve boylam dereceleri ile açıklanamayan her türlü husus o yerin özel konumunu oluşturur. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara,...

0

Küresel Isınma

Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Bu olay son 50 yıldır iyice saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda...

0

Bulut Çeşitleri

SİRUS BULUTLARI Sirus bulutları yerden yüksek bulutlardır.Düzensiz çizgiler ve buklelere benzerler.Yeryüzünün 6 km veya daha yükseklerinde yer alırlar ve genellikle güzel havaya işaret ederler.Soğuk iklimlerde, kuzeyden sürekli esen rüzgarlar ile birlikte oluştuklarında gelen kar...

0

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi

Türkiye, resmi adı Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının bir bölümü Avrupa’da, daha büyük bir bölümü Asya’da yer alan bir Akdeniz ve Orta Doğu ülkesidir.Yüzölçümü, izdüşüm alan olarak 779,452 kilometrekaredir. Yüzeyindeki tüm eğimli alanlarla birlikte gerçek alanı...