Kategori: COĞRAFYA DERS NOTLARI

0

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Bugün dünyanın enerji talebi, hem endüstrinin sürekli faaliyetini hem de ulaşım ve haberleşme sistemlerinin büyük bir bölümünün işlemesini sağlayan elektrik enerjisine yöneliktir. Enerjinin başlıca unsuru olan elektrik enerjisi genellikle fosil yakıtlar ile hidrolik ve...

0

Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Etmenler

Doğal Etkenler Türkiye’de ulaşımı güçleştiren en önemli doğal etken yer yüzü şekilleridir. Yükseltinin fazla olması, dağların geniş yer kaplaması dağların ve yükseltinin doğuya doğru artması, kuzey ve güney kıyılarımıza parelel dağ sınırlarının bulunması, derin...

0

DÜNYADAKİ EN YÜKSEK DAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

ALP DAĞLARI Alpler, Orta Avrupa’da yer alan büyük dağ silsilesi. İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa’nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya’nın hemen hemen hepsini kaplar ve Almanya’nın güneyinde önemli yer tutar. Coğrafi olarak 44°-48° kuzey...

0

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ

Her türlü madde ya da enerjinin (örn: ısı, ses…) doğal birikiminin çok üstündeki miktarlarda çevreye katılmasına çevre kirlenmesi denir. Kirlenme, kirleticilerin etkilediği ortamın niteliğine göre, hava, su, toprak kirlenmesi ve diğer etmenler olarak sınıflandırılır....

4

COĞRAFİ BÖLGELERİMİZ

Türkiye’miz çok geniş bir ülkedir.Yurdumuzun doğal yapısı, iklim özellikleri her yerde aynı değildir.Bazı yerler dağlık, bazı yerler düzlüktür.Bazı yerler deniz kenarı, bazı yerler denizden uzaktır.Bazı yerle çok yağışlı, bazı yerler kuraktır.İşte yurdumuz yeryüzü şekilleri,...

0

COĞRAFYA NEDİR

Coğrafya;geo(yer) ve graphein(tasvir etmek) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Yani Türkçe olarak yerin tasvir edilmesi anlamına gelir.Çevreyi taş küre(litosfer),su küre(hidrosfer), hava küre (atmosfer) ve canlılar küresi(biyosfer) oluşturur. Coğrafyanın konusu yer yüzüdür.Coğrafya;yer yünü meydana getiren doğal ortamların...

0

Türkiye Topraklarından Yararlanma Oranları

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. Buna göre ülkemiz arazisinin  % 36 ‘sı ekili-dikili...

0

Güneş Işınlarının Atmosferde Dağılışı

Yeryüzünün ısınmasında ana enerji kaynağı Güneş’tir. Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı enerjinin ancak iki milyonda birini alır. Güneş’ten gelen bu enerji güneş sabitesi (solar konstant) ile belirlenir. Atmosferin üst sınırında  1 cm2’ye 1 dakikada gelen...

0

Atmosferde Bulunan Gazlar

Atmosferde bulunan gazların % 75’i ve su buharının tamamı troposferde bulunur. İklim yönünden daha çok atmosferin alt katları önemli olduğundan burada troposfer ve stratosferin alt katlarının bileşimi incelenecektir. •    Her zaman bulunan ve oranı...

0

İyonosfer

Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır. Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. Radyo dalgalarını yansıtır Üst sınırı yerden 250 – 300 km yüksekliktedir.