Yazar: Ümit

0

BULGARLAR 630

– Avar ve Göktürk egemenliğinde yaşamışlardır. – VII. Yy da bağımsızlıklarını elde ettiler. – 643’de Hazarlar tarafından yıkılmışlardır. – 679’da Tuna Bulgar Devleti’ni kurdular. – IX. Yy da Hıristiyanlaşarak ve Slavlaşarak benliklerini yitirdiler.

0

HAZARLAR

– Avrupa’da kurulan Türk devletleri arasında en köklü ve en uzun ömürlü olanıdır. – Yahudi dinini seçmişlerdir. – X. yy da Rus prensleri tarafından yıkılmışlardır.

0

MACARLAR

– IX. yy da Peçenekler tarafından batıya itilmişlerdir. – 896’da bu günkü Macaristan’a geldiler. – 1000 yılında Katolik mezhebini benimseyerek Hıristiyanlaştılar.

0

PEÇENEKLER

– Hiçbir zaman devlet olamamışlardır. – Peçeneklerin bir kısmı Bizans hizmetine girmişleridir. – Volga ve Tuna arasına yerleştiler. – Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler. – Bizans ile ittifak yapan Kumanlar tarafından yıkıldılar.

0

UZLAR ( OĞUZLAR )

– Kalabalık Oğuz kitlelerini bir kısmıdır. – 1064’de bir kısmı Balkanlardan geçmiş bir kısmı da Ukrayna’da kalmıştır. – Peçenekler ile mücadele etmişlerdir. SABARLAR TÜRGİŞLER KIRGIZLAR KARLUKLAR KIPÇAKLAR AKHUNLAR İSKİTLER ( SAKA TÜRKLERİ )

0

DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA,

KAVRAMLAR Devlet : Bir vatan üzerinde yaşayan insan topluluğunun beraber ve bir düzen içerisinde yaşamak amacıyla kurduğu örgütlenmeye devlet denir. Devleti Meydana Getiren Unsurlar: Vatan, millet ve egemen kuvvettir. Demokrasi : Halkın kendisini yönetecek...

0

İL YÖNETİMİ

İl yönetimi ;merkezi yönetime bağlı illerle bu illere bağlı ilçeler,ilçelere bağlı bucak ve köylerden oluşur. Ayrıca ,nüfusu köyden fazla ,ilçeden az belediye yönetimi bulunan ve “Belde” adını alan yönetim birimleri bulunur. -Her ilin başında...

0

SOSYAL HAKLAR

Toplum yaşamında herkese insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi, sağlamayı amaçlayan haklardır. Sosyal haklardan başlıcaları; ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, sağlık, çevre ve konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi, tarih, kültür ve...