Yazar: Ümit

0

REFORM

16. yy da Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan düzenlemeler ve değişikliklerdir. Reformun Sebepleri: 1. Katolik kilisesinin bozulması. 2. Kâğıt ve matbaanın etkisi ile İncil’in çeşitli dillere çevrilmesi ve İncil’de yazan ile din adamlarının söylediklerinin birbirine...

0

AYDINLANMA ÇAĞI

17. ve 18. yy da Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda aklın ön plana çıktığı, buna bağlı olarak felsefe ve bilimde büyük gelişmelerin yaşandığı döneme aydınlanma çağı denir. Aydınlanma çağının ortaya çıkmasında Rönesans ve...

0

SANAYİ İNKILABI

18. yy da buhar gücünün trenlerde ve makinalarda kullanılmaya başlaması ile sanayi inkılabı başlamıştır. Sanayi inkılabı ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Sanayi inkılabı sonucunda büyük fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş ulaşım imkanları kolaylaşmıştır....

0

TÜRKLERİN İLK YURDU

– Türklerin ilk yurdu Orta Asya’dır. – Orta Asya’nın doğusunda Kadırgan ( Kingan ) Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya Düzlükleri ve güneyde Tibet arasındaki bölgede yoğun olarak yaşamaktaydılar

0

ASYA HUN DEVLETİ MÖ 318 / MS 150

– Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. – Orhun ve Selenga Irmakları arasında yaşamıştır. – İlk hakanları Teoman ve Mete Han’dır. – Türk devlet geleneğinin temelini atmışlardır. – Kavimler göçünü başlatmışlardır.

0

AVRUPA HUN DEVLETİ 375 / 469

– Kavimler göçüne neden oldu. – Macaristan’da hakimiyet kurdu. Başkenti Budapeşte’dir. – Atilla en güçlü hükümdarıdır. – Bizans ile yapılan Margus Barışı ile ekonomik güce ulaştılar. – Doğu Roma, Batı Roma ve İtalya’ya seferler...

0

GÖKTÜRKLER 552 / 658

– Tarihte Türk adını kullanan ilk devlettir. – 552 yılında Bumin Kağan önderliğinde Avarlar’dan bağımsızlıklarını elde ettiler. – Orta Asya’da kurulan en büyük Türk devletidir. – Bizans, Sasani ve Akhunlar ile siyasî ilişkiler h-kurdular....

0

UYGURLAR 745 / 840

– Devletin kurucusu Kutluk Kül Bilgi Kağan’dır. – Yerleşik düzene geçen ilk Türk devletidir. – Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. – Mani, buda ve zerdüşt dinlerinden etkilenmişlerdir. – Uygur Alfabesini kullanmışlardır. – Çinlilerden kağıt ve...

0

AVARLAR 558 / 805

– 552’de Göktürk Devleti’nin kurulmasıyla batıya doğru ilerlemeye başlamışlardır. – 558’de Sabar Devleti’ni yıktılar. – 567’de Macaristan’a egemen oldular. – 626’da İstanbul’u kuşattılar. – 803’te Bulgarlar tarafından yıkıldılar.