Yazar: Ümit

0

Sadabat Paktı (Antlaşması) 1937

• İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’ı işgal etmesi ve Doğu Akdeniz üzerindeki emellerini açıkça belirtmesi üzerine Türkiye, Orta Doğu’da bulunan devletler ile bir ittifak kurma konusunda harekete geçti. • 8 Temmuz 1937’de Tahran’da İran, Irak,...

0

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi 1936

• 1935’te İtalya’nın, Milletler Cemiyeti üyesi Habeşistan’ı işgal etmesi ve buna Milletler Cemiyetinin sessiz kalması sonucunda Akdeniz’de güvenlik tartışmaları başlamıştır. • Ayrıca İtalyan Faşist lider Benito Musolini ‘’İtalya’nın çıkarları Akdeniz ve Ortadoğu’dadır‘’ açıklaması bölge...

0

Balkan Antantı Paktı (Antlaşması) 9 Şubat 1934

• Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Triyanon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun korunmasına çalışarak anti revizyonist (değişimci) grubu meydana getirmişlerdi. • Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına...

0

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması 1932

• Milletler Cemiyeti ABD Başkanı tarafından Wilson prensiplerinde gündem edilmiş, 1920’de ise fiilen kurulmuştur. Ancak İngiltere ve ABD güdümünde kalmıştır. Musul sorununda taraflı davranmıştır. • Ancak Dünya barışına katkı sağlamak isteyen Türkiye uluslar arası...

0

Yabancı Okullar Sorunu 1926

• Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullarda Türkçe tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştı. • 1926 Maarif teşkilatıyla ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi...

3

Nüfus Mübadelesi (Etabli Sorunu) 1923-1930

• Lozan Antlaşmasında Türkiye ve Yunanistan Rum ve Türk nüfusunun yer değiştirmesi hususunda karar varmıştı. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul’da bulunan Rumlar hariç Türk ve Rum nüfus yer değiştirecekti. • Yunanistan, İstanbul’da çok sayıda...

0

Musul Sorunu 1924-1926

• Türkiye Lozan Antlaşmasında Musul sorununun Türk İngiliz ilişkilerine bırakılmasını, sorunun 9 ay içinde çözülememesi durumunda konunun Milletler Cemiyetine havale edilmesini kabul etti. • İngiltere’yle Musul meselesi Haliç Konferan-sında görüşülmüştür. • İngiltere Türkiye’yi 9...

0

Osmanlı’da Bilim Sanat Edebiyat

Bilim ve Kültür • Fatih döneminde ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu İstanbul’ a getirilmiştir. • Kanuni Döneminde Piri Reis Kitab-ı Bahriye ile Coğrafya kitabı yazmış ve dünya haritasını çizmiştir. Aynı dönemde Seydi...

0

Osmanlı Devletinde Eğitim

• Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğundan eğitim birliğini sağlayamamıştır. • Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde, temel bilim kurumu medreseydi. Burada hem akli, hem de nakli ilimler okutuluyordu. Nakli ilimler, İslâm dinine ilişkin bilgilerdir....

0

Osmanlı Devletinin Mali Yapısı

• Osmanlı Devleti ilk mali teşkilatlanmasını sınırların genişlemesine paralel olarak I. Murat Döneminde oluşturmuştur. • İlk para Osman Bey Döneminde basılmıştır. • Orhan Bey Döneminde akçe denilen ilk gümüş para basılmıştır. İlk altın para...