Emeviler Dönemi (661-750)

295zoxz

Hz.Ali’nin ölümü ile Muaviye’nin halifeliği kesinleşmiştir.
Hz. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i halife ilan etmiştir. Böylece halifelik babadan oğla geçen bir saltanat haline dönüşmüştür.

Yezid kendisinin halifeliğini tanımayan Hz.Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’i Kerbela’da öldürdü. Böylece Hz.Osman zamanında başlayan ilk karışıklık, Hz. Ali zamanında ilk ayrılıklara, Yezid döneminde kesin ayrılıklara döndü.

Halife Abdülmelik döneminde,

  • ilk İslam parası bastırılmış ve Arapça resmi dil olarak ilan edilmiştir.
  • Tarık bin Ziyad tarafından Kadiks Savaşıyla İspanya fethedilmiştir(711).
  • Müslümanların Avrupa da ilerleyişi Puvatya Savaşında Franklara yenilmeleri ile durmuştur(732).
  • Emeviler Arap milliyetçiliği yapmaları,halifelerin saraya kapanmaları, peygamber soyuna iyi davranmamaları yüzünden yıkılmışlardır

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.