Dört Halife Dönemi

35chil2

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)

 • Yalancı Peygamberlerle, dinden dönenlerle, zekat vermeyenlerle mücadele edildi.
 • Halifeye, devlet memurlarına maaş bağlandı.
 • Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi.
 • İlk kez Arap yarımadası dışında fetihlere başlandı.
 • Suriye ve Irak üzerine bir ordu gönderildi.
 • Bizans ile Yermük Savaşını yaparak Bizans’ı yendi(634). Bu sefer Suriye’nin fethine ortam hazırladı.

Hz. Ömer Dönemi (634-644):

 • Ecnadin Savaşıyla Suriye’nin Fethi tamamlandı. İran ile Kadisiye ve Nihavend Savaşları yapılarak İran alınmıştır.
 • Dört halife dönemi içerisinde en çok fetihlerin yapıldığı dönemdir.
 • Topraklar yönetim birimlerine ayrıldı.
 • İlk kez divan kuruldu ve Kadılık sistemi oluşturuldu.
 • İlk düzenli ordu kuruldu. “Ordugah” şehirleri kuruldu.
 • İkta sistemi kuruldu.
 • Devlet Hazinesi (Beytül Mal) oluşturuldu.
 • Hicri Takvim ilk kez kullanılmaya başlandı.
 • Hz. Ömer İranlı bir köle tarafından şehit edildi.

Hz. Osman Devri (644-656):

 • Libya, Tunus fethedildi. Türkler ile savaşlar başladı.
 • Kıbrıs vergiye bağlandı.
 • İlk İslam Donan-ması Suriye valisi Muaviye tarafından kuruldu Bizans donanması ile ilk savaş yapılmıştır.
 • İlk kez Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.
 • Hz. Osman’ın memurlukları kendi soyundan olan Emevilere vermesi üzerine, İslam dinideki ilk karışıklıklar ortaya çıkmıştır.
 • Hz. Osman şehit edilmiştir.

Hz. Ali Dönemi(656-661) :

 • Cemel Vakası (Deve Olayı) : Hz. Talha, Zübeyir, Ayşe, Muaviye, Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasında gevşek davranan Hz.Ali’nin halifeliğini tanımadılar.
 • İki grup arasındaki mücadeleyi Hz. Ali kazandı. Mücadeleyi kazanan Hz. Ali Küfe’yi başkent yaptı. Sıffın Savaşı ve Hakem Olayı : Muaviye, Hz. Osman’ın katillerini yakalama bahanesi ile harekete geçmiş bu olay Sıffın Savaşına neden olmuştur. Hz. Ali galip gelecekken mızrakların ucuna Kuran-ı Kerim yapraklarının takılması savaşın durmasına ve Hakem olayına neden olmuştur. Hakem olayından sonra Müslümanlar, Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve Hariciler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Hariciler 661’de Hz.Ali’yi şehit etmişlerdir. Bu dönemde iç karışıklıklar çok olduğu için yapılan fetihler durmuştur. Böylece dört halife dönemi bitmiş Emeviler dönemi başlamıştır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.