Abbasiler Devri (750-1258)

21nocqd

İlk Abbasi halifesi Ebul Abbas Abdullah tır. Bu dönemde Çinliler ile Talas Savaşı yapıldı(751).Bu savaşta Türkler Arapları tutmuşlardır. Bu savaştan sonra Türkler Müslüman olmaya başladılar. Abbasiler, Emevilerin izlemiş olduğu

Arap milliyetçilik politikasını terk ederek başka milletlere de devlet kademesinde yer vermeye başladılar. Özellikle Türklerle ilişkiler kurdular.Abbasilerin en parlak dönemi, Harun Reşit zamanıdır. Bu dönemde başkent Bağdat, Ortadoğu’nun en önemli kültür merkezi haline geldi. Harun Reşit’in oğullarından Me’mun ve Mu’tasım zamanlarında Türkler ile olan ilişkiler gelişti. Memun zamanında Türkler devlet kademesinde yer almaya başlamışlardır.

Me’mun, Bağdat’ı koruma amacı ile Türklerden oluşan Semerra şehrini kurmuştur. Bizans sınırına yakın yerlerde Avasım şehirleri kurularak Türkler buralara yerleştirildi. Moğolların saldırıları sonucunda yıkıldılar.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.