Tarih Öncesi Devirler

2qjj2wi

Taş Devri üç devreye ayrılır:
a-Kabataş :Araç gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedir. En ilkel ve en uzun dönemdir.
b-Yontmataş:  Ağaç-gereç yapımı  başlamıştır.  Avcılık başlamış, insanlar mağaralara çekilmiş- lerdir.  Mağara  duvarlarındaki resimlere  ilk  defa  rastlanmıştır.  Devrin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.
c- Cilalıtaş :  Topraktan araç-gereç yapımı başlamış seramik sanatının temeli atılmıştır Üreticilikle  birlikte  yerleşik  hayat  başla- mıştır.  Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler yapılmış. Ticaretin temelleri atılmıştır.Not: Cilalıtaş ile Bakır Dönemi arasındaki geçiş dönemine Kalkolitik Dönem denir.

Maden Devri üç devre ayrılır :
a-Bakır Dönemi : İnsanlığın ilk kullandığı maden Bakırdır. Bakırın kullanılması ile maden devri başlamıştır.
b-Tunç Dönemi : İnsanlar bakır ve kalayı karıştırıp tunç elde etmişlerdir. Devlet düşüncesi ortaya çıktı ve ilk site devletleri, arkasından büyük devletler kuruldu.
c-Demir Dönemi : Devrin sonlarına doğru yazı bulunmuştur.

Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri :
1- Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç ve gereçlere dikkat edilir.
2- Tarih öncesi dönemlere Karanlık Dönemlerde denir.
3- Devirler tüm toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.
4- Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.
5- İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.