Tarih Öncesi Devirler

2qjj2wi

Taş Devri üç devreye ayrılır:

 • Kabataş :Araç gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedir. En ilkel ve en uzun dönemdir.
 • Yontmataş: Ağaç-gereç yapımı başlamıştır. Avcılık başlamış, insanlar mağaralara çekilmiş- lerdir. Mağara duvarlarındaki resimlere ilk defa rastlanmıştır. Devrin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.
 • Cilalıtaş : Topraktan araç-gereç yapımı başlamış seramik sanatının temeli atılmıştır Üreticilikle birlikte yerleşik hayat başla- mıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler yapılmış. Ticaretin temelleri atılmıştır.
 • Not: Cilalıtaş ile Bakır Dönemi arasındaki geçiş dönemine Kalkolitik Dönem denir.

Maden Devri üç devre ayrılır :

 • Bakır Dönemi : İnsanlığın ilk kullandığı maden Bakırdır. Bakırın kullanılması ile maden devri başlamıştır.
 • Tunç Dönemi : İnsanlar bakır ve kalayı karıştırıp tunç elde etmişlerdir. Devlet düşüncesi ortaya çıktı ve ilk site devletleri, arkasından büyük devletler kuruldu.
 • Demir Dönemi : Devrin sonlarına doğru yazı bulunmuştur.

Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri :

 1. Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç ve gereçlere dikkat edilir.
 2. Tarih öncesi dönemlere Karanlık Dönemlerde denir.
 3. Devirler tüm toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.
 4. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.
 5. İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.