Lidyalılar

2rpfcrt

Bugün ki Küçük Menderes ile Gediz nehri arasındaki bölgeye İlk Çağ’da
Lidya denmekteydi. M.Ö. 7. yy’da Frigler yıkılınca bağımsız hale geldiler. Lidyalıların başkentleri Sard şehriydi. Lidyalılar, başkentleri Sard’dan başlayarak Mezopotamya’da Ninovaşehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaptılar. Bu yolun güvenliğini sağlayaraktüccarların güvenliğini korudular.

Ticaret, Lidyalıların kısa sürede zenginleşmesini sağlamıştır.
Lidyalılar Fenike Alfabesini kullanmışlardır.
Lidyalılar tarihte ilk kez altın para kullanmaya başladılar (M.Ö. 700). Bu
durum ticarette takas usulünün kalkmasına ticaretin kolaylaşmasına yol açtı.Paralı askerleri vardır. Orduya önem vermemeleri çabuk yıkılmalarındaetkendir. Lidya Devleti, Pers saldırıları sonunda yıkıldı (M.Ö.546).

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.