Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi 1936

34i041t

• 1935’te İtalya’nın, Milletler Cemiyeti üyesi Habeşistan’ı işgal etmesi ve buna Milletler Cemiyetinin sessiz kalması sonucunda Akdeniz’de güvenlik tartışmaları başlamıştır.

• Ayrıca İtalyan Faşist lider Benito Musolini ‘’İtalya’nın çıkarları Akdeniz ve Ortadoğu’dadır‘’ açıklaması bölge devletlerini tedirgin etmiştir.

• Ayrıca Almanya, Versailles Antlaşması’na uymayarak Ren bölgesini silâhlandırmış, Japonya ise Milletler Cemiyeti’nden ayrılmıştır.

• Devletlerarası ilişkilerin bu denli bozulması silahlardan arındırılmış olan boğazların güvenliği konusu gündeme taşımıştır. Türkiye garantör devletlere nota vererek Boğazlar konusunu tekrar görüşmek istedi.(11 Nisan 1936)

• Almanya’nın Versay Antlaşmasına aykırı olarak Ren bölgesini silahlandırması üzerine Türkiye’ye ihtiyaç duyan Avrupalı Devletler Türkiye’nin boğazlarla ilgili çağrısına olumlu cevap verdiler. 22 Haziran 1936

• Montreux (Montrö-İsviçre) Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936’da Türkiye, İngiltere, Fransa, SSCB (Sovyet Rusya), Japonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır. İtalya, sözleşmeyi daha sonra 2 Mayıs 1938’de imzalamıştır.

• Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği tam anlamıyla sağlanmıştır. Boğazlar Komisyonu kaldırılmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 yılla sınırlandırılmıştır. Ama 20 yıl sonra bu antlaşmayla ilgili herhangi bir itiraz yaşanmamıştır. Antlaşma günümüze kadar yürürlükte kalmıştır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.