Karahanlılar (840–1212)

a125bb

• Karluk Yağma Çiğil boylarından oluşmuştur.
• Saltuk Buğra Han döneminde İslamiyeti kabul ettiler.
• Resmi dilleri Türkçedir.
• Gaznelilerle ittifak yapıp Samanoğullarına son verdiler.
• İlk Türk-İslam eserleri bu dönemde ortaya çıktı.
• Çadır Kültüründen esinlenerek Kümbetler yapıldı.
• Medreselerde okuyan öğrencilere burs bağlandı.
• İlk Türk İslam eserleri bu dönemde ortaya çıktı.
• Divan- Lügat-ı Türk
• Divan-ı Hikmet
• Kutadgu Bilig
• Atabetül Hakayık
• Veraset Sisteminden dolayı doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlılara Karahitaylılar Batı Karahanlılara Harzemşahlar son verdi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.