II. BEYLİKLER DÖNEMİ BİLİM VE SANAT

kc7rn

• II. Beylikler Dönemi 1243 Kösedağ Savaşından sonra ortaya çıkmıştır.
• Anadolu beylikleri döneminde özellikle Konya, Kayseri ve Kastamonu birer bilim ve sanat merkeziydi. Bilimler arasında en çok tıp gelişmişti.
• Hacı Paşa bu dönemin en ünlü tıp bilginlerinden biriydi.
• Başta Yunus Emre olmak üzere Gülşehirli Şeyh Ahmet, Âşık Paşa, oğlu Ulu Arif Çelebi, Bahaeddin Sultan Veled, Ahmet Eflaki, bu dönmede yetişmiş başlıca şair ve yazarlardı. Bunlar arasında Yunus Emre Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsüdür.
• Anadolu Selçuklu döneminin mimarları, aynı zamanda beylikler adına da önemli yapılar yaptılar. Osmanlılar zamanında doruğuna ulaşan büyük mekânlı yapıların ilk örnekleri de bu dönemde ortaya çıktı.
• Karamanoğullarının yaptırdığı Karaman’daki Hatuniye Medresesi ile Niğde’deki Ak Medrese önemli yapılardır.

• Germiyanoğulları da Afyonkarahisar’da Kubbeli Cami ve Kütahya’daki Vacidiye (Demirkapı) Medresesi’ni yaptırdılar.
• Beyşehir’deki Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisi ve Medresesi Eşrefoğullarından kalmıştır.
• Eğridir’deki Dündar Bey Medresesi, Hamitoğullarından kalan en önemli yapılardan biridir.
• Safranbolu’daki Gazi Süleyman Paşa Camisi Candaroğulları mimarisinin önemli örneğini oluşturur.
• Birgi’deki Aydınoğlu Mehmet Bey Camisi ve Medresesi ile Selçuk’ta salt mermerden yapılmış İsa Bey Camisi ve İmareti Aydınoğulları beylerince yaptırılmıştır.
• Manisa’daki Ulucami Saruhanoğullarından günümüze kalmış bir eserdir.
• Kayseri’deki Hatuniye Medresesi Dulkadıroğullarından günümüze ulaşmış en önemli mimarlık örnekleridir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.