I. Anadolu Beylikleri Dönemi Mimari Eserler

103ivt4

Danişmentliler Dönemi 1080–1178
(Sivas-Kayseri-Malatya-Tokat-Amasya-Çankırı-Kastamonu)
• Niksar ve Kayseri Ulu Camii
• Kayseri Kölük Camii
• Melik Danişment Gazi Kümbeti
• Emir Gazi Kümbeti
• Tokat-Niksar Yağıbasan Medreseleri

Saltuklular Dönemi ( 1072–1202 )
(Erzurum)
• Erzurum Kale Camii
• Erzurum Ulu Camii
• Tepsi Minare (Saat Kulesi)
• Mama Hatun Kervansarayı
• Mama Hatun Kümbeti
• Emir Saltuk Kümbeti

Mengücekliler Dönemi 1080–1228
(Erzincan Kemah ve Divriği)
• Divriği Külliyesi
• Divriği Kale Camii
• Divriği Şifahanesi
• Kayıtbay Camii
• Divriği Ulu Camii

Artuklular Dönemi 1102–1409
(Diyarbakır-Harput-Mardin)
• Diyarbakır Artuklu Sarayı
• Silvan Ulu Camii
• Mardin Ulu Camii
• Harput Ulu Camii
• Kızıltepe Ulu Camii
• Diyarbakır Malabadi Köprüsü
• Urfa Ulu Camii
• Not: İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafından Halep’te yaptırıldı.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.