Göçebe Hayat Tarzı (Bozkır Kültürü)

a0l5br

• Kalıcı mimari eserlere rastlanmaz. Taşınabilir ev eşyaları vardır.
• Türkler geçimlerini avcılık ve hayvancılıkla sağladığı için savaşçılık özelliklerini geliştirmişlerdir. Türkler bağımsızlıklarına düşkündür.
• Toprağa bağlı sınıf farklılıkları oluşmamıştır.
• Uzun süreli hapis cezaları yoktur.
• Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmasına sebep olmuştur. Bu da Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini engellemiştir.
• Türklerin dini, kültürü, dili değişikliğe uğramışsa da askerlik özellikleri devam etmiştir.
• Sözlü kültür gelişmiştir. (sav, sagu, koşuk, destan vs.)
• Orhun yazıtlarından önce bulunmuş farklı iki yazıt bölgesi vardır.
• Talas Yazıtları: Orhun Yazıtları’ndan başka, Talas ve Yenisey nehirleri civarında da Türk yazıtları bulunmaktadır. Bu yazıtları ilk olarak ele alıp inceleyen Finli bilim adamı Heikel oldu. Göktürk harfleriyle yazılmıştır.
• Yenisey Yazıtları: Yenisey nehri civarında çoğunluğu, bu nehrin güneyinde, Tuva bölgesindeki Kem nehrinin kolları civarında bulunur. Bu bakımla aynı adla anılan Yenisey Anıtları, Orhun Yazıtlarından daha eskidir. Bu yazıtlar da İsveçli Strahlenberg tarafından 18. yüzyıl başlarında bulunmuştur. Yazıtların çoğu mezar taşlarıdır. Yazıların üslubu sadedir ve yazıtın dikildiği şahısları samimi bir dilde anlatmaktadır. Kırgızlara ait olduğu sanılmaktadır. Göktürk harfleriyle yazılmıştır.

Asya Hunları Oğuz Kağan Destanı
Göktürkler Ergenekon ve Bozkurt Destanı
Uygurlar Türeyiş ve Göç Destanı
İskitler Alper Tunga ve Şu Destanı
Kırgızlar Manas Destanı
Oğuz – Kıpçak Mücadelesi Dede Korkut Destanı

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.