Balkan Antantı Paktı (Antlaşması) 9 Şubat 1934

npev03

• Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Triyanon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun korunmasına çalışarak anti revizyonist (değişimci) grubu meydana getirmişlerdi.

• Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına rağmen umduğunu bulamayan İtalya, Versailles Antlaşmasını kabullenemeyen Almanya kaybettiklerini geri alma politikası izlemeye başladı.

• Milletler Cemiyeti barışı sağlamada etkili olmayınca Türkiye’nin aktif dış politikasıyla balkan devletleriyle Balkan Antantı imzalandı. Arnavutluk İtalya’nın baskısından, Bulgaristan sınır sorunlarından bu ittifaka katılmadı.

• Bu ittifak Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı caydırıcı bir güç olarak kullanılmak istenmiştir. Antlaşma II. Dünya Savaşıyla dağılmıştır.

Katılanlar
Türkiye
Yunanistan
Yugoslavya
Romanya
Katılmayanlar
Arnavutluk
Bulgaristan

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.