Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

zvvt6p

Anayasa
• Devletin yönetim biçimini gösterir.
• Yasama,yürütme ve yargının nasıl kullanacağını gösterir.
• Vatandaşların temel hak ve görevlerini gösterir.
• Devletin temel kanunudur.
• Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.
• 20 ocak 1921’de TBMM’si ilk anayasasını kabul etti.
• Daha sonra başka anayasalar hazırlandı.

Türk Medeni Kanunu
• Kişilerin hakları,borçları,aile kurması,boşanma miras işleri medeni kanuna göre olur.
• Cumhuriyetten önce medeni kanun yoktu.
• İsviçre medeni kanunu örnek alındı.
• TBMM 4 ekim 1926’da medeni kanunu kabul etti. Bu kanuna göre:
• Resmi nikah ve tek eşle evlilik getirildi.
• Evlenme,boşanma ve mirasta kadın erkek eşitliği getirildi.

Milli Eğitim Kadın Hakları
• Eğitimin amacı cehaleti ortadan kaldırmaktır.
• Atatürk,eğitimin çağdaş olmasını istemiştir.
• Anayasamıza göre,kuz ve erkek öğrenciler için ilköğretim zorunludur.
• Okullarda karma eğitim yapılır.
• Atatürk’e göre”kadınlarını eğitmeyen toplum yükselemez.
• Çağımız bilgi çağıdır.

Öğretim Birliği
• Osmanlı devleti zamanında medrese ve okul diye iki ayrı eğitim kurumu vardı.
• TBMM 3 mart 1924’te öğretim birliği kanununu kabul etti.
• Bu kanuna göre;
• Tüm okullar milli eğitim bakanlığına bağlandı.
• Medreseler kapatıldı.
• Eğitim sistemimiz laikleştirildi.

Yeni Harflerin Kabulü
• Cumhuriyetten önce Arap harfleri kullanılıyordu.
• Okuma yazma öğrenmek çok zor oluyordu.
• Türk dilinin yapısına uygun ve öğrenmesi kolay olan Latin harfleri hazırlandı.
• 1 kasım 1928’de TBMM yeni Türk harflerini kabul etti.
• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak için, Atatürk Türk dil kurumunu kurdurttu.

Toplumsal Alanda İnkılaplar
• Kıyafette yenilik.
• Takvim,saat ve ölçülerde yenilikler.
• Soyadı kanunu(1934).
• Türk kadınına verilen haklar.

Kadın Hakları
• İlk Türk devletlerinde kadın ve erkekler eşitti.
• Osmanlı devletinde kadınlar bir çok haklarını kaybetti.
• Medeni kanun ile kadın erkek eşitliği sağlandı.
• Kadınlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi

Ekonomik Alanda
• 1923’te İzmir’de iktisat kongresi toplandı.
• Aşar vergisi kaldırıldı.
• 1926’da kabotaj kaldırıldı.
• Bankacılık geliştirildi.
• Kooperatifçilik ve makineleşme gelişti.
• Kapitülasyonlar kaldırıldı.
• Fabrikalar kuruldu.
• MTA kuruldu.

Milli Güç Unsurları
• Siyasi güç
• Ekonomik güç
• Askeri güç
• Sosyo kültürel güç

Eğitim Alanında

• Öğretim birliği sağlandı.
• Öğretim yaygınlaştırıldı.
• Yeni Türk harfleri kabul edildi.
• Karma eğitim kabul edildi.
• Kızların okula gitmesi sağlandı.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.