Türkiye Topraklarından Yararlanma Oranları

30kq5aq

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. Buna göre ülkemiz arazisinin  % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak,  % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi) dır.
Not: Tarımdaki makinalaşmanın etkisiyle çayır ve otlakların alanı   daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.
Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları
1.      Marmara Bölgesi: %30
2.      İç Anadolu Bölgesi: %27
3.      Ege Bölgesi: %24
4.      G.Doğu Anadolu Bölgesi: %20
5.      Akdeniz Bölgesi: %18
6.      Karadeniz Bölgesi: %16
7.      Doğu Anadolu Bölgesi: %10

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.