TEŞKİLAT-I ESASİYE ( İlk Anayasa ) 20 Ocak 1921

303lem0

Teşkilat- ı Esasiye’nin Kabul sebepleri
1. TBMM’nin açılması yeni bir devletin kurulduğunu göstermektedir.
2. TBMM’ye işlerlik kazandırmak isteği.
3. Doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara ve batıda Yunanlılara karşı alınan başarılan.

Önemli Maddeleri
1. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.
2. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
3. Türkiye Devleti, BMM tarafından yönetilir. Hükümet “TBMM Hükümet” adını alır.
4. BMM illerden seçilen üyelerden oluşur. Seçim iki yılda bir yapılır.

Önemi:
1. Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim uygulandığı belirtilmiştir.
2. Güçlerbirliği ilkesi benimsenmiştir.
3. Meclis Hükümeti sistemi anayasal bir hal almıştır.
4. Savaş anayasası olduğu için kısadır ve kişi hakları ile ilgili maddeler yoktur.
5. Şeriatı uygulama görevi meclise verilmiştir. Bu yönüyle laik değildir.
6. Demokratik ve ihtilalci bir karaktere sahiptir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.