Suriye- Filistin Cephesi

2h7nxxc

Suriye- Filistin Cephesi:

– Kanal Cephesinde yenilen Osmanlı kuvvetleri burada İngilizlere karşı bir savunma hattı oluşturdu.

Hicaz -Yemen Cephesi:

– Kutsal yerleri korumak amacıyla İngilizlere ve ayaklanan Araplara karşı açıldı.

Irak Cephesi

– İngilizler bölge petrollerini almak ve Kafkaslardan Ruslara yardım ulaştırmak amacıyla bu cepheyi açtılar.

Galiçya- Makedonya ve Romanya Cephesi: ( sınır dışı cepheler)

– Bulgaristan ve Avs- Mac. Orduları ile beraber savaşıldı.
– Bu cephede savaşlar Fransa, Rusya ve Romanya ordularına karşı yapıldı.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.