SİVAS KONGRESİ 4/11 Eylül 1919

znu0pw

– Erzurum Kongresi sırasında oluşturulan Temsil Heyeti kongrenin toplanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptı.
– Kongre İst. Hük. tarafından yasa dışı ilan edildi ve katılanların tutuklanacağı bildirildi.
– Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmakla görevlendirildi.
– İtilâf devletleri toplanma halinde Sivas’ı işgal edeceklerini duyurdular.
– Bütün bunlara rağmen kongre 38 delegenin katılımıyla toplandı.

Kongre de Alınan Kararlar

– Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
• Erzurum Kongresi kararları millete mal edilmiş oldu.
– Bütün milli cemiyetler “ Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak birleştirildi.
• Bölgesel direniş yerine, ulusal bir örgütlenme düşüncesi kabul edildi.
– Temsil Kurulu’nun yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi.
• Temsil Kurulu’nun başına M. Kemal seçilmiş böylece yurt çapındaki direnişin lideri konumuna gelmiştir.
– Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.
– Mebusan Meclisi’nin bir an önce toplanabilmesi için çalışmalara devam edilmelidir.
• Meclisin açılması istenerek ulusal iradenin üstünlüğü vurgulanmıştır.
– Ulusal davayı dünyaya duyurmak amacıyla “ İrade-i Milliye” adıyla bir gazete çıkarılacaktır.

znu0pwSivas Kongresi’nin Sonuçları

1. Toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
2. Yurdun her yanından gelen delegelerin katılımıyla toplandığı için ulusal bir meclis gibi çalışmıştır. Bu yönüyle TBMM’nin bir provası niteliğindedir.
3. M. Kemal askeri ve sivil liderliği tam olarak üzerine almıştır.
4. Temsil Heyeti’nin ısrarlı Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin istifa etmesine ve yerine ılımlı Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulmasına neden oldu.
• Bu durum Temsil Heyeti’nin İstanbul ‘a karşı ilk siyasî başarısı olmuştur.
5. Temsil Heyeti İst. Hük.’e karşı alternatif bir hükümet gibi hareket etmeye başlamıştır.
6. Amasya Görüşmeleri için zemin hazırlanmıştır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.