SALTANATIN KALDIRILMASI 1 Kasım 1922

2qk8qkn

Nedenleri:
1. Kurtuluş Savaşı’nı TBMM kazandığı halde, Lozan’a saltanatı temsilen İst. Hük.’de çağrılması.
2. İst. Hük. ve Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olmaları.
3. Ülke yönetiminde ve anlaşmalarda iki başlılığın ortadan kaldırılmasının gerekliliği.
4. Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşmaması.
Sonuçlar:

1. Ülkede iki ayrı yönetim bulunmasına son verildi.
2. Altı yüz yıllık Osmanlı Saltanatı resmen sona erdi.
3. TBMM, Türkiye’de tek yasal güç haline geldi.
4. Ulusal egemenliğin tam olarak uygula bilmesi için önemli bir adım atıldı.
5. Din ve devlet işlerinin tek bir elde toplaması uygulamasına son verildi. Böylece laiklik alanında ilk önemli adım atılmış oldu.
6. Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlanmış oldu.
7. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu iyice belirginleşmiş oldu.
8. Yapılacak diğer inkılaplara zemin hazırlanmış oldu.
9. I. TBMM’nin ilk ve tek inkılap hareketidir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.