Londra Konferansı 23 Şubat / 12 Mart 1921

fx5e14

Nedenleri
1. I. İnönü’nün kazanılıp, Çerkez Ethem isyanının bastırılması.
2. TBMM’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşması.
3. Toplantıya Osmanlı Hükümeti ve TBMM birlikte çağrılarak fikir ayrılıklarından yararlanmak istenmesi.
4. Sevr Ant.nın hükümlerini hafifleterek, bunları TBMM’ye kabul ettirmek.
5. Dağılan Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak.

Gelişimi

– Fransa ve İtalya’nın isteği ile TBMM’de bu konferansa katıldı.
– Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İst. Hük. ve TBMM katıldı.
– M. Kemal konferanstan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde TBMM’nin İtilâf Devletlerince resmen tanınmasını sağlamak amacıyla buraya elçi gönderdi. Ayrıca işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak, Misak-ı Milli’nin gerçekleşmesi konusundaki kararlılığı göstermek, Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek istemiştir.

**Önemi- Sonuç

1. TBMM, İtilâf Devletlerince resmen tanındı.
2. İtilâf Devletlerinin aralarındaki fikir ayrılıkları daha da belirginleşti.
3. Yunan ordularının toparlanması için zaman kazandırılmıştır.
4. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İtilâf Devletleri ile imzaladığı ikili anlaşmalar fazla ödün verici bulunduğu için TBMM tarafından kabul edilmedi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.