I. İNÖNÜ MUHAREBESİ 6 Ekim 1921

978gnd

Nedenleri:
1. Yunan ordusunun Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanmak istemesi.
2. Sevr Antlaşmasını TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri.
3. Milli Mücadele Hareketini sona erdirmek istemeleri.
4. Yeni kurulan düzenli birliklerin güçlenmesini önlemek için.
5. Ulaşım ve haberleşme bakımından önemli olan Eskişehir ve diğer şehirleri alarak denetimi sağlamak istemeleri.
6. Ankara’yı alarak Kurtuluş Savaşı’na son vermek istemeleri.

Savaşın Gelişimi
– Bir savunma savaşı olan I. İnönü’de Yunan birlikleri önce durdurulmuş sonra da geri püskürtülmüştür.
– Dağılan Yunan kuvvetleri 150 km.lik bir alanda geri çekilmek zorunda kaldı.

I. İnönü’nün Sonuçları
1. Düzenli Ordu birliklerinin kazandığı ilk zaferdir.
2. Düzenli Ordu’ya duyulan güveni arttırmış, orduya katılım artmıştır.
3. 1921 Anayasasının hazırlanmasına zemin hazırlamıştır.
4. TBMM’ye duyulan güven artmıştır.
5. Anlaşma devletleri arasında durum değerlendirmesi yapmak üzere Londra Konferansı toplandı.
6. Sovyet Rusya ile Moskova Ant. imzalandı.
7. Afganistan ile bir dostluk ant. imzalandı.
8. İstiklal Marşı kabul edildi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.