ESKİŞEHİR- KÜTAHYA MUHAREBELERİ 10/24 Temmuz 1921

de4n48

Yunan Taarruzunun Amaçları

1. İnönü muharebeleri ile kaybettiği saygınlığı tekrar kazanmak.
2. Taarruz gücü güçlenmeden Türk ordusunu imha etmek.
3. İtilâf devletlerinden aldığı yardımı arttırmak.
4. Ankara’yı alarak Sevr’i kabul ettirmek.

Gelişimi

– Muharebeye çok iyi hazırlanan Yunanlılar, yeterince güç toplayamayan Türk ordusunu yenilgiye uğrattılar .
– Türk ordusu M. Kemal’in emriyle Sakarya Nehri’nin doğusuna kadar geri çekildi.
Türk Ordusunun Geri Çekilmesinin Amaçları

1. Daha uygun bir savunma hattı oluşturmak.
2. Daha fazla kayıp verilmesini engellemek.
3. Hazırlık için zaman kazanmak.
4. Yunan ordusunu ikmal noktalarından uzaklaştırmak.

Sonuçları

1. TBMM’nin düzenli birlikleri ilk ve tek yenilgisini almıştır.
2. Eskişehir, Afyon ve Kütahya Yunan işgaline uğramıştır.
3. Ordunun geri çekilmesi Kurtuluş Savaşı’nın kaybedileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır.
4. TBMM’de M. Kemal Paşa’ya karşı muhalefet artmıştır.
5. İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu’daki işgal ettikleri yerleri boşaltma işlemini durdurmuşlardır.
6. M. Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verilmesi ve Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması için ortam hazırlanmıştır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.