HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

2vjrjba

Amaçları

1. Laik hukuk anlayışını uygulamak.
2. Modern yaşama cevap verebilecek bir hukuk sistemi oluşturmak.
3. Kadın- erkek eşitliğini sağlamak.
4. Akılcılığı ve bilimselliği ön plana çıkarmak.
5. Hukuk birliğini sağlamak.

Medeni Kanunun Kabulü – 17 Şubat 1926

Kabul Nedenleri:

1. Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle adlı kanun kitabının ihtiyaçları karşılayamaz olması ve laik olmayışı.
2. Kadın – erkek eşitliğine dayanmaması.

İsviçre Medeni Kanununun Kabul Edilmesinin Nedenleri

1. Avrupa’da en son hazırlanan ve her türlü yeniliği içeren bir kanun olması.
2. Sorunlara akılcı ve pratik çözümler üretmesi.
3. Demokratik olması.
4. Kadı- erkek eşitliğine dayanması.
5. Laik bir anlayışla düzenlenmiş olması.

Medeni Kanunun Kabulünün Sonuçları

1. Resmi nikah zorunlu hele getirildi, böylece devlet kontrolü altına alındı.
2. Kadın-erkek arasında ekonomik ve sosyal eşitlik sağlandı.
3. Tek kadınla evlilik getirildi.
4. Mirasta eşitlik sağlandı.
5. Boşanma konusunda kadınlara haklar tanındı.
6. Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri ellerinden alındı.
7. Hukuk birliği sağlandı.

Hukuk Alanında Yapılan Diğer Düzenlemeler

– 8 Mayıs 1928’de İsviçre’den borçlar kanunu alındı.
– 10 Mayıs 1928’de Alanya’dan ticaret kanunu alındı.
– 1 Temmuz 1928’de İtalya’dan ceza kanunu alındı.

Türkiye’de Laikliğin Aşamaları

1. Saltanatın kaldırılması – 1 Kasım 1928
2. Halifeliğin kaldırılması – 3 Mart 1924
3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924
4. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması – 3 Mart 1924
• Bunların yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
5. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması – 30 Kasım 1925
6. Anayasadan devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması – 10 Nisan 1928
7. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi – 1930 – 1934
8. Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi – 1937

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.