CUMHURİYET HALK FIRKASI 9 Ağustos 1923

25sohub

Kurulma Nedenleri:
– İkinci Mecliste çoğunluğu sağlayarak, inkılaplar için ortam hazırlamak.
– İnkılapları halka anlatacak ve onları aydınlatacak kadroyu oluşturmak.

Özellikleri:
– 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935’te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır.
– Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk partisidir.
– İnkılapları gerçekleştiren parti olmuştur.
– 1946 yılına kadar seçimlere tek başına girmiştir. 1924 ve 1930’da çok partili sistem denenmesine rağmen başarılı olunamamıştır.
– 1950 yılına kadar 27 yıl iktidarda kalmıştır.
– 1838’e kadar başkanlığını M. Kemal, 38-50 arasında ise İ. İnönü yapmıştır.
– Sosyal alanda, halkçılık, ekonomik alanda, devletçilik, yönetim alanında ise laiklik ilkelerini savunmuştur.

Ordunun Siyasetten Ayrılması
– 3 Mart 1924’te kabul edilmiş olan bir yasayla, hükümette yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” siyaset dışında bırakılmıştır.
– 19 Aralık 1924’te alınan bir kararla, askerlerin görevleri devam ederken milletvekili olamayacaklarına dair yasa kabul edilmiştir.
• Böylece ordunun siyasetle olan bağı kesilmiştir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.