OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DEVRİ

2aj96d2

II. MEHMET ( FATİH ) DÖNEMİ – 1451 / 1581

İstanbul’un Fethi – 29 Mayıs 1453

Nedenleri:

1. Dini Nedenler : Hz. Peygamber’in fethi övmesi, İstanbul’un Ortodoksların merkezi olması.

2. Ekonomik Nedenler: İstanbul’un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde olması.

3. Siyasî Nedenler: Bizans’ın sürekli Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu Beylerini Osmanlı aleyhine kışkırtması. Bizans’ın Avrupa’yı Osmanlıya karşı kışkırtması. Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyasında prestijini korumak ve arttırmak istemesi.

4. Stratejik Nedenleri: İstanbul’un Osmanlı toprakları arasında kalması.

5. Askeri Nedenleri: Avrupa’ya ilerleyişin Bizans’ın tehdidi olmadan yapılmak istenmesi.

Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 • Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imp. Haline geldi.
 • Yeni başkent Osmanlı yıkılıncaya kadar İstanbul olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
 • Avrupa’ya ilerleyiş kolaylaştı.
 • İpek ticaret yolu boğazlar sayesinde Osmanlıya geçti.
 • Kuruluş devri sona erdi, yükseliş dönemi başladı.

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

 • 1058 yıllık Bizans İmp. Sona erdi.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyasındaki prestiji arttı.
 • Orta çağ bitti, Yeni çağ başladı.
 • İpek ve Baharat yolunun Osmanlının eline geçmesi Avrupa devletlerini yeni yollar aramaya itmiş buda “coğrafi keşiflere” neden olmuştur.
 • Topun kullanılması feodalitenin sonunu hazırlamıştır. Buda merkezi krallıkları güçlendirmiştir.
 • Bizans bilginlerinin İtalya’ya gitmesi burada Rönesans hareketini başlatmıştır.

Anadolu’daki Gelişmeler

 • 1459’’da Cenevizlilerden Amasra alındı.
 • 1460’da Candaroğullarından Sinop alındı.-
 • 1461’de Trabzon Rum İmp. Son verildi.-
 • 1466’da Karamanoğulları Beyliği Osmanlıya bağlandı.-
 • 1463 Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlular Osmanlıya bağlandı.

Batıdaki Gelişmeler

 • 1459’da Sırbistan fethedildi.-
 • 1460’da Mora Despotlukları ortadan kaldırıldı.-
 • Eflak ve Boğdan Osmanlıya bağlandı. 1462- 1476- Bosna- Hersek Osmanlıya bağlandı.- Arnavutluk fethedildi. 1479
 • Venediklilerle yapılan savaşlar sonunda Venediklilerle 1479 İstanbul Ant. imzalandı. Bu ant. ile Venediklilere kapitülasyonlar verildi.

Denizlerdeki Gelişmeler-

 • Ege’de İmroz, Taşoz, Bozcaada ve Midilli adaları fethedildi-
 •  Kırım Hanlığı Osmanlıya bağlandı. 1475
 • Karadeniz ticaret yolu tamamen Osmanlının eline geçti.
 • Karadeniz Türk gölü haline geldi.- Otoronta Fethedildi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.