OSMANLI DEVLETİ’NİN BÜYÜMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER

warpzb

1. Anadolu ve Balkanlarda siyasî birliğin olmaması
2. Kuruldukları bölgenin coğrafi konumu.
3. Diğer beyliklerle iyi ilişkiler kurmaları ve öncelikli hedefi Bizans’a vermeleri.
4. Güçlü bir merkezi yapıya sahip olmaları.
5. Takip edilen fetih politikaları ( gaza ve cihat anlayışı ).
6. Fethedilen yerlerdeki halka adaletli ve hoşgörülü davranmaları.
7. Fethedilen yerlerde takip edilen tımar ve iskan siyaseti

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.