KANUNİ DEVRİ SİYASİ OLAYLARI

rvk507

1. Osmanlı – Macar İlişkileri
– Belgrat fethedildi. 1521
– 1521 Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Krallığı Osmanlıya bağlandı.
• Bu savaş ile Osmanlı Devleti Orta Avrupa’ya hakim oldu.
• Osmanlı- Avusturya mücadeleleri başladı.

2. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
– 1529 Viyana Seferi yeterli hazırlık yapılmadığı için başarılı olamadı.
– 1532 Alman Seferi, 1533 İstanbul Ant. ile sonuçlandı. Buna göre:
• Avusturya Arşidükası protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacak.
• Avusturya ile yapılan bu ilk antlaşma sonucunda Avs. Osmanlı Devleti’nin siyasî üstünlüğünü kabul etti.
– 1541 Budin Seferi ile Budin Osmanlıya bağlandı.
– 1566 Zigetvar Seferi sırasında Kanuni vefat etmiştir.

3. Osmanlı – Fransız İlişkileri
– Kanuni, Şarlken’e esir düşen Fransuva’nın kurtarılmasını sağladı.
– Fransa’ya 1535’de Kapitülasyonlar verildi.Bunun nedenleri:
• Fransa’yı Osmanlının yanına çekmek.
• Haçlı birliğini bozmak.
• Akdeniz limanlarını yeniden canlandırmak.

4. Osmanlı – İran İlişkileri
– İran üzerine 1534 Irakeyn Seferi, 1548 Tebriz ve 1553 Nahçivan Seferleri düzenlendi.
– 1555 Amasya Ant. İran’la imzalanan ilk resmi anlaşmadır.

5. Deniz Seferleri
– Rodos Adası’nın fethi. 1522
– Cezayir’in Osmanlı hakimiyetine girmesi. 1533
– Preveze Deniz Zaferi. 1538
• Bu zafer ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
– Cezayir’in fethi. 1551
– Cerbe Deniz Savaşı. 1559
– Trablugarb ve Bingazi’nin fethi. 1551

Hint Deniz Seferleri – 1538 /1553
Nedenleri
1. Portekizlilerin Hindistan’da sömürge kurarak buradaki Müslümanların ticaret yapmalarına engel olmaları.
2. Hint deniz ticaret yolunun denetim altına alınmak istenmesi.
3. Bu nedenlerle 1538, 51, 52, 53 yıllarında seferler yapıldı. Ancak başarılı olunamadı. Bunun nedenleri:
• Hint Müslümanlarından gerekli yardımın gelmemesi.
• Osmanlı donanmasının açık deniz tecrübesizliği.
• Seferlere gereken önemin verilmemesi.

Sonuçları:
– Hint deniz ticaret yolu Osmanlı denetimine alınamamıştır.
– Yemen ve Sudan sahilleri ve Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlı denetimine alındı.
– Kızıldeniz Osmanlı gölü haline geldi.
– Arap yarım adası tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.