I. SELİM ( YAVUZ ) DÖNEMİ 1512 / 1520

2r6mq88

– Yavuz, Yeniçeriler ve devlet adamlarının desteğiyle tahta çıktıktan sonra kardeşleri Ahmet ve Korkut’u öldürttü. Böylece taht kavgalarına son verdi.

Osmanlı – İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı – 1514
– Anadolu’da Şii propagandası yapan Şah İsmail, Çaldıran Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı. Bu savaşın sonucunda:
• Doğu Anadolu topraklarının tamamı Osmanlı hakimiyetine girdi.
• Anadolu’ya yönelik İran propagandası geçici de olsa önlendi.
• Turnadağı Savaşı (1515) ile Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırıldı. Böylece Anadolu Türk Birliği sağlanmış oldu.

Osmanlı – Memluk ( Mısır ) Savaşları

Nedenleri:
1. Memlukluların Safevilerle anlaşarak Osmanlı aleyhine ittifak kurmaları.
2. Yavuz’un İslam birliğini sağlama düşüncesi.
3. Mısır’ın zenginliği ve baharat yolunun buradan geçmesi.
4. Cem Sultan sorununa karışmaları.
5. Dulkadiroğulları üzerinde hak iddia etmeleri.
6. Memlüklülerin İslam dünyasında büyük bir otoriteye sahip olmaları.

Mercidabık Savaşı – 1516
– Memluk ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Sultan Kansu Gavri öldü. Suriye ve Filistin ele geçirildi.
Ridaniye Savaşı – 1517
– Kışı Şam’da geçiren Yavuz, Sina Çölü’nü geçerek Memlük ordusunu Ridaniye’de yendi.
Mısır Seferinin Sonuçları
1. Memlük devleti yıkıldı ve İslam birliği sağlandı.
2. Mısır, Suriye, Hicaz ve Filistin Osmanlıya bağlandı.
3. Kutsal emanetler ve halifelik Osmanlıya geçti.
4. Doğu Akdeniz hakimiyeti ve baharat yolu Osmanlıya geçti.
5. Osmanlı Devleti Türk- İslam dünyasının en büyük devleti olduğunu ispatladı.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.