OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (DURAKLAMANIN NEDENLERİ)

2vw61ki

.İÇ NEDENLER
a- Merkezi Yönetimin Bozulması
– Başa geçen padişahların küçük yaşta ve yetersiz olmaları.
– Şehzadelerin sancaklarda valilik yapmamaları.
– Padişahların ordu ile birlikte sefere çıkmamaları.
– Başa geçen devlet adamlarının yetersizliği.
– Devlet kademelerine rüşvetle, yetersiz kişilerin alınması

b- Devlet Ve Toplum Yapısının Bozulması
– Farklı din, dil ve ırktan insanları bir arada bulunduran Osmanlı Devleti’nin zamanla adli ve ekonomik sorunlar nedeniyle bu unsurların çözülmeye uğraması.
– Gayri Müslimlerin isyanlar çıkararak devletten ayrılmak istemesi.

c- Askeriyenin Bozulması
– Devşirme sisteminin bozulması ile yeniçeri ocağının yapısı sarsılması.
– Tımar sistemini bozulması.

d- Maliyenin Bozulması
– Kaybedilen savaşlarla ganimetlerin de azalması.
– Tımar sistemin bozulmasıyla vergilerin alınamaması.
– Gümrük gelirlerinin azalması.
– Gelirler azaldığı halde saray harcamaları ve israfın artması.
– Uzayan savaşların savaş giderlerini arttırması.

e- Eğitim Sistemin Bozulması
– Medrese dışından kişilerin müderris olarak medreselere atanması.
– Beşik Ulemalığı sistemin getirilmesi.
– Eğitimde fen ilimlerine verilen önemin azalması

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.